Begroting

Begroting

Begroting toevoegen aan uw studie

Afhankelijk van de instellingen die door uw applicatie beheerder worden gedaan, ziet u onderstaand overzicht bij het toevoegen of bewerken van een begroting.

Begroting_1.png

In het overzicht wordt de omschrijving getoond van de toegevoegde componenten. Per regel ziet u de bijbehorende aantal eenheden, prijs per eenheid, totale kosten, kostenplaats, periode en NZA code. In de rechter kolom worden de Wijzigen en Verwijderen knoppen getoond. Links boven ziet u de knop Toevoegen.

Klik op Toevoegen om een nieuwe begrotingsregel toe te voegen. Het volgende scherm verschijnt:

Begroting_2.png

Selecteer een standaard begrotingsregel. Zodra u dit doet, worden de kostenplaats, type eenheid en prijs per eenheid alvast voor u ingevuld, maar u kunt deze desgewenst wijzigen. U kunt de begrotingsregel nu opslaan, maar u kunt er ook voor kiezen om eerst nog de periode, het jaar en de code van de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) zelf in te vullen, alsmede het aantal dat begroot wordt en het aantal dat gerealiseerd wordt. Het verschil in prijs hiertussen wordt automatisch voor u uitgerekend.

Om de begrotingsregel op te slaan en een nieuwe toe te voegen, klikt u op Opslaan en nieuw. Om de regel op te slaan en de pop-up te sluiten, klikt u op Opslaan en sluiten en om te annuleren klikt u op Sluiten.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen