Patiënt wordt wel in CRF, maar niet in PSS-Schema weergegeven. Hoe komt dat?

Een patiënt wordt, zolang hij zich in uw werkset bevindt, altijd in het CRF weergegeven. In het PSS-schema wordt hij echter pas weergegeven zodra aan de volgende eisen wordt voldaan:

  • Op het scherm patiëntdetails is voor de betreffende patiënt zowel een inschrijfdatum als een e-mailadres bekend.

  • Er zijn één of meerdere subhoofdstukken die nu of in de toekomst naar de patiënt verzonden moeten worden. Dit wordt door de datamanager of applicatiebeheerder ingesteld in het schema in Patient Self Service instellingen in beheer.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen