Release notes 5.29.0 (november)

Beste gebruiker,

Wij hebben de research manager geüpdatet naar versie 5.29.0. Lees hieronder welke functionaliteiten er zijn toegevoegd, welke verbeteringen er zijn toegepast en welke fouten we hebben opgelost.

Algemeen

 • Het component contactpersonen ondersteunt nu ook de velden voorletters en tussenvoegsel. In overleg met het team van de research manager kan het formaat waarop de naam wordt getoond in het component ook gewijzigd worden.

 • In Study en METC management was het nog mogelijk om een nieuwe gebruiker aan te maken, zonder hier een rol aan te koppelen.

  • Dit leidde ertoe dat de nieuwe gebruiker kon inloggen, en dan direct een “geen toegang”  melding kreeg. Het is daarom vanaf deze versie niet meer mogelijk om nieuwe gebruikers aan te maken zonder rol.

  • Deze wijziging is zowel op de pagina accountaanvragen als op de pagina gebruikers & rollen doorgevoerd.

 • In componenten van het type documenten kon een fout optreden, wanneer in beheer een standaarddocumentregel met daaraan gekoppeld een bestand werd verwijderd. De regel bleef dan in oude studies bestaan, maar het bestand was niet meer aan de regel gekoppeld. Deze fout is opgelost – het verwijderen van standaarddocumenten is nu zoals gewenst alleen nog maar van toepassing op studies die na het verwijderd worden gestart.

 • Bij het inrichten van e-mail templates voor statusovergangen of amendementen is het nu mogelijk om gebruik te maken van het samenvoegveld %logo%. Dit veld wordt in de e-mail vervangen door het logo van de applicatie. Als er gebruik wordt gemaakt van het veld %logo% terwijl in de applicatie geen logo is ingericht, tonen we in plaats daarvan het logo van de research manager.

 • In Study en METC management werd voorheen in de audit trail de studietitel en het studienummer in dezelfde kolom getoond. Dit maakte het zoeken lastiger, en is daarom gewijzigd zodat ieder veld nu in een eigen kolom weergegeven wordt.

 • In Study en METC management tonen we nu naast de studietitel ook het studienummer in de titelbalk van de Studie pagina.

Data management

 • Er kon ten onrechte een validatiefout worden getoond bij berekeningen, wanneer de gebruiker zijn taal op Engels had ingesteld, en de minimale of maximale waarde van de berekening in decimalen werd weergegeven. Deze fout is opgelost.

 • Er was geen duidelijk verschil tussen query’s die nog beantwoord moesten worden, en query’s die al beantwoord zijn. Dit veroorzaakte een lastige workflow voor gebruikers met de rol datamanager, monitor of researcher. Om dit verschil duidelijker te maken, tonen we nu in de takenlijst op het startscherm in data management een overzicht van “te beantwoorden query’s” en een overzicht van “beantwoorde query’s”, waardoor het voor iedere rol direct duidelijk is waar acties benodigd zijn.

Study management

 • Er is een fout opgelost waardoor de balk met statussen niet goed werd geüpdatet wanneer een gebruiker het type van een studie wijzigde, en vervolgens direct (zonder tussendoor op te slaan) de status van de betreffende studie probeerde te wijzigen.

 • Alle gebruikers kunnen op de pagina Mijn profiel en het tabblad Mijn certificeringen nu beslissen voor welke certificaten ze een herinnering willen ontvangen, wanneer deze bijna verlopen. Dit kan de gebruiker doen door een regel in de tabel mijn certificeringen te bewerken en het vinkveld stuur herinnering in te schakelen.

 • In beheer is de pagina Certificeringen Op deze pagina kunnen gebruikers met de rol medewerker wetenschapsbureau, modulebeheerder of applicatiebeheerder de certificaten van alle gebruikers met een rol in Study Management inzien.

  • Tevens kunnen zij op het tabblad Instellingen aangeven welke gebruikers ook een herinnering moeten ontvangen wanneer het certificaat van andere gebruikers verloopt.

 • In study management werd tot deze versie een gebruiker met de rol medewerker ondersteunde afdeling altijd gekoppeld aan het component beoordelingen, als zijn of haar afdeling aan de studie gekoppeld werd. Omdat dit voor sommige klanten niet gewenst bleek, hebben we hier een optie in de module-instellingen van study management van gemaakt.

METC management

 • Gebruikers met de rol ZAPO kunnen nu ook als deelnemer aan een vergadering worden gekoppeld. Zij mogen zelf de vergadering niet wijzigen en hebben op deze pagina dezelfde rechten als een gebruiker met de rol METC lid.

 • Het is nu mogelijk om gebruik te maken van de conditie optellen bij notificaties over componenten van het type datum tijd. U stelt in de notificatie dan een interval in dagen in, waarna de notificatie moet worden verstuurd. Deze conditie kan gecombineerd worden met eventuele andere condities.

 • Het component sites is uitgebreid met de velden hoofdonderzoeker en specialisme. Dit zijn beide vrije tekstvelden en worden dus niet elders in de applicatie bepaald.

 • In het component beoordelingen is nu ook een veld opmerkingen Dit veld moet in de specifieke eigenschappen van het component in beheer worden ingeschakeld en kan dan per regel worden ingevuld. Als er voor een bepaalde regel opmerkingen aanwezig zijn, wordt dit door een icoon in het component zelf aangegeven.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen