Release notes 5.30.0 (december)

Beste gebruiker,

Wij hebben de research manager geüpdatet naar versie 5.30.0. Lees hieronder welke functionaliteiten er zijn toegevoegd, welke verbeteringen er zijn toegepast en welke fouten we hebben opgelost.

Algemeen

 • Er kon een fout optreden wanneer werd geprobeerd een site te verwijderen die al in study management was gekoppeld aan het component sites, of waarvoor in data management al voorraad aanwezig was. In beide gevallen is het nu niet meer mogelijk om voor de betreffende site op het verwijdericoon te klikken, en wordt een duidelijke melding getoond.

 • Er zijn een aantal technische verbeteringen ten behoeve van de veiligheid van de research manager Zo vangen we bijvoorbeeld tegenwoordig af dat de opvolgende tekens www. of :// in een gebruikersnaam voor mogen komen.

Data management

 • Het was voor datamanagers tot nu toe mogelijk om gebruikers te bewerken, die niet aan zijn studie gekoppeld waren. In theorie kon een datamanager op die manier toegang krijgen tot data van andere studies, door de logindata van andere gebruikers te wijzigen. We hebben dit aangepast, waardoor datamanagers alleen nog maar gebruikers mogen bewerken die alleen aan hun eigen studie gekoppeld zijn, of die aan geen enkele studie gekoppeld zijn.

  • Wanneer een datamanager probeert een gebruiker te wijzigen waar hij geen recht op heeft, krijgt hij een melding dat hij contact op dient te nemen met de applicatiebeheerder. Datamanagers kunnen nog wel aan andere gebruikers een rol binnen hun studie toekennen.

 • Er kon een fout optreden wanneer werd geprobeerd om een patiënt te verwijderen, die niet was gerandomiseerd maar wel voorraad had meegekregen. Net zoals bij randomisatie is het nu niet meer mogelijk om patiënten te verwijderen, zodra deze van voorraad zijn voorzien.

Study management

 • Bij componenten van het type beoordeling hebben we een extra controle ingebouwd bij het verzenden van de herinneringsmails aan gebruikers. Eerder verstuurden we voor alle beoordelingsregels een nieuwe e-mail, nu versturen we per uniek e-mailadres één e-mail, als de deadline voor beoordeling, de studie en het moment van versturen gelijk zijn.

  • Dit komt er op neer dat gebruikers hier alleen nog e-mail ontvangen, waar ook daadwerkelijk actie voor vereist is.

 • Wanneer gebruik werd gemaakt van de standaardtitel voor status e-mails, werd het mergeveld %studie% niet goed vervangen door de betreffende data. Dit is opgelost.

 • Er is een foutje opgelost waardoor het mogelijk was om gebruikers met de rol medewerker ondersteunende afdeling standaard aan het beoordelingscomponent te koppelen, wanneer zij alléén die rol in study management hadden, maar ook een andere rol in een andere module. Dit is nu opgelost: gebruikers met de betreffende rol dienen altijd via hun afdeling gekoppeld te worden.

METC management

 • Er zijn een aantal beheeropties toegevoegd voor vergaderonderdelen. Zo kunt u nu per vergaderonderdeel instellen wat de titel van het betreffende onderdeel moet zijn, of het onderdeel actief is, en of het onderdeel standaard bij nieuwe vergaderingen ingeschakeld moet zijn.

 • Tevens hebben we een extra vergaderonderdeel toegevoegd op basis van het huidige onderdeel nieuwe studies. Dit onderdeel is standaard niet actief.

 • In de vergadermodule kunt u bij het koppelen van een nieuwe studie nu ook documenten koppelen die zijn geüpload in het beoordelingscomponent. Tevens tonen we bij het uploaden van nieuwe documenten nu een extra kolom waarin de locatie van het beoordelingscomponent getoond wordt.

 • In componenten van het type documenten was het al mogelijk om het veld versie in of uit te schakelen. Daarnaast is het nu ook mogelijk om in te stellen wat de titel van deze kolom moet zijn, en of dit veld verplicht is. Ook de titel van de kolom goedkeuring kan nu ingesteld worden.

 • Het was nog mogelijk om in componenten van het type vragen van commissie rechtstreeks een Excel-export uit te voeren. Hierbij konden fouten optreden in de opmaak van het Excel-bestand. We hebben de Excel-exportfunctie die bij dit component hoorde uitgeschakeld – gebruikers kunnen in plaats daarvan gebruik maken van de algemene exportfunctie in METC management, maar moeten hier wel rechten op gegeven worden door een beheerder. Mocht het voor u niet duidelijk zijn hoe u uw gebruikers recht geeft op deze functie, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op de supportpagina.

 • Bij de status e-mail in METC management werd het veld %indiener% niet vervangen door de indiener van de studie, maar door de gebruiker die de studie had aangemaakt. Daarnaast werkte het mergeveld %acroniem% niet goed wanneer er gebruik werd gemaakt van de standaardtitel. Beide problemen zijn in deze versie opgelost.

 • Bij het verzenden van de uitnodigingen van een vergadering wordt nu het logo van de applicatie getoond. Als er geen logo aanwezig is, tonen we het logo van de research manager. Tevens wordt nu bij het afdrukken van de vergadering ook het logo van de applicatie getoond. 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen