Release notes 5.28.1 (oktober)

Beste gebruiker,

Wij hebben de research manager geüpdatet naar versie 5.28.1. Lees hieronder welke functionaliteiten er zijn toegevoegd, welke verbeteringen er zijn toegepast en welke fouten we hebben opgelost.

Notificaties

De functionaliteit voor het instellen van notificaties in Study en METC Management is uitgebreid. Op nog meer velden kunnen nu notificaties ingesteld worden en de condities die toegevoegd aan notificaties zijn:

 • Er is een regel toegevoegd;

 • Er is een regel gewijzigd;

 • Er is een regel verwijderd.

Voor een aantal componenten zijn ook nog extra notificaties mogelijk, die alleen betrekking hebben op dat component. Dit gaat om componenten van het type Actiepunten (METC) Amendementen (Study & METC), Beoordelingen (Study & METC), Documenten (METC), Onderzoeksteam (Study) en Sites (Study & METC).

Data management

 • Building blocks zijn nu opgedeeld in categorieën die bepalen wie ervan gebruik mag maken of wijzigingen mag doorvoeren. De applicatiebeheerder kan in Beheer rechten instellen op deze categorieën. Hij heeft de keuze uit:

  • Privé: applicatiebeheerders en de eigenaar van de building block kunnen deze gebruiken, inzien en bewerken;

  • Iedereen: applicatiebeheerders en datamanagers mogen het building block inzien, bewerken en gebruiken;

  • Applicatiebeheerder: applicatiebeheerders en datamanagers mogen het building block inzien en gebruiken. Alleen de applicatiebeheerder mag het building block bewerken;

  • Applicatiebeheerder plus eigenaar building block: applicatiebeheerders en datamanagers mogen het building block inzien en gebruiken. Alleen de applicatiebeheerders en de eigenaar van het building block mogen deze bewerken.

 • Daarnaast wordt bij het verplaatsen van een building block nu de eigenaar juist geüpdatet.

 • De gecombineerde export van wederkerende en niet-wederkerende subhoofdstukken, die al eerder beschikbaar was gemaakt voor Excel, is nu ook beschikbaar voor SPSS-exports.

 • Er is een fout opgelost waardoor het niet mogelijk was om een subhoofdstuk te monitoren, als er commentaar aanwezig was.

 • Wanneer in het CRF gebruik wordt gemaakt van de optie inloggen als patiënt en vervolgens data wordt gewijzigd, toont de audit trail nu ook welke gebruiker op de betreffende knop heeft geklikt.

 • Het is niet meer mogelijk om sites te verwijderen, wanneer deze aan een actieve studie gekoppeld zijn, ook als deze nog geen data bevatten.

Study management

 • Wanneer een gebruiker de rol medewerker ondersteunende afdeling of hoofd afdeling verliest, wordt hij nu automatisch verwijderd als lid van afdelingen waar hij aan was gekoppeld. Dit voorkomt dat er gebruikers aan studies worden toegevoegd, die niet langer de juiste rol hebben.

METC management

In METC management zijn deze versie naast de uitgebreide notificatiefunctionaliteit een aantal kleine wijzigingen gemaakt:

 • Het is nu mogelijk om gebruikers met de rol ZAPO toe te voegen aan het organisatiecomponent.

 • Er is een aantal nieuwe statussen toegevoegd. Deze kunnen door beheerders in METC management worden ingericht als onderdeel van het proces.

 • Er is een fout opgelost die in zeer zeldzame situaties kon voorkomen tijdens het bewerken van het proces in METC management.

 • Bij het uploaden van een document wordt nu een extra controle gedaan om te bepalen in welke studie de gebruiker momenteel aan het werk is.

 • Het is niet meer mogelijk om gebruikers te verwijderen, die aan het organisatiecomponent zijn gekoppeld.

Ten slotte zijn er nog een aantal kleine algemene wijzigingen doorgevoerd ten behoeve van de veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van de research manager.

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen