Ik kan mijn data niet meer verwijderen. Hoe kan dat?

Er kunnen verschillende redenen zijn dat het verwijderen van data niet meer mogelijk is.

Wij doen binnen de research manager zo veel mogelijk om ervoor te zorgen dat data altijd terug te leiden is naar de gebruiker die het heeft ingevoerd, en om data die al gekoppeld is aan patiënten niet (volledig) te verwijderen. Zo kan bijvoorbeeld een patiënt wel verwijderd worden, maar blijft de data altijd bewaard in de audit trail.

Er kan om een aantal verschillende redenen een foutmelding worden getoond wanneer u probeert om bijvoorbeeld een patiënt, een component of een site te verwijderen. Op deze pagina noemen we een aantal van de meest voorkomende situaties. 

Meest voorkomende situaties:

  • U wilt een hoofdstuk, subhoofdstuk, paragraaf of component verwijderen waar al patiëntdata voor is ingevoerd. Dit is niet mogelijk omdat de data herleidbaar moet zijn naar de gestelde vraag. U kunt er in dit geval wél voor kiezen om het component in plaats daarvan op verborgen te stellen.

  • U wilt een hoofdstuk, subhoofdstuk, paragraaf of component verwijderen waar andere componenten van afhankelijk zijn: bijvoorbeeld, u wilt het component lengte verwijderen, terwijl u elders in uw sjabloon een berekeningscomponent BMI heeft aangemaakt. Het is in dit geval niet mogelijk om het eerste component te verwijderen - eerst dienen alle koppelingen met afhankelijke componenten te zijn verwijderd.

  • U wilt een patiënt verwijderen die al gerandomiseerd is, of waarvoor al voorraad is uitgegeven. Dit is niet mogelijk omdat in deze studies specifiek bij moet kunnen worden gehouden hoeveel patiënten gerandomiseerd zijn, of naar welke patiënten voorraad is uitgegeven.

  • U wilt een site verwijderen die al gekoppeld is aan een actieve studie. Dit is niet mogelijk wanneer de studie actief is, wanneer er al patiënten, data of voorraad aan de site gekoppeld zijn, of wanneer de site in study management al aan het component Sites is gekoppeld. Alleen in andere gevallen, dus wanneer de site nog nergens in gebruik is, kan deze weer verwijderd worden.

  • U wilt een gebruiker verwijderen. Dit is alleen mogelijk als deze nog nergens acties heeft uitgevoerd die later naar die gebruikers ID herleidbaar moeten zijn. Hieronder vallen onder andere het wijzigen van gegevens, maar ook het inzien van randomisatiedata, het maken van een import of export, en het aanpassen van andere gebruikers. U kunt er in dit geval wel voor kiezen om de gebruiker te deactiveren.

Staat uw situatie hier niet tussen en kunt u toch een item niet verwijderen? Neemt u dan contact met ons op, zodat we u verder kunnen helpen.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen