Component: Meerkeuze antwoorden

Dit component wordt gebruikt wanneer een patiënt meerdere antwoordmogelijkheden mag selecteren. Dit kunt u bij allerlei soorten vragen gebruiken, bijvoorbeeld als u vraagt naar bijwerkingen die iemand ervaart bij uitgegeven medicatie.Antwoordopties toevoegen:

In de pop-up op het tabblad “Specifieke eigenschappen” voert u de verschillende antwoordopties in.
De beschrijving is het antwoord dat de patiënt te zien krijgt – doorgaand op ons eerdere voorbeeld voert u hier de verschillende soorten bijwerkingen in die u bij dit medicijn verwacht. Denk aan bijvoorbeeld maagklachtenzweten of diarree.

De waarde die u bij het antwoord invult wordt gebruikt bij het importeren en exporteren van bestanden. Deze waarde is verplicht, maar als u liever een niet-numerieke waarde in uw exportbestand wilt zien kunt u dit in de tag invoeren. Deze wordt dan in plaats van de waarde getoond.

Tenslotte kunt u een score invullen. Dit is handig als u veel van dit soort vragen stelt, aan de antwoorden scores koppelt en die uiteindelijk bij elkaar op wilt tellen. Als u een meerdere-antwoordencomponent bij een berekeningscomponent invoert, zijn het de scores waarmee gerekend wordt.

Antwoordopties bewerken:
Selecteer het item dat u wilt bewerken in de lijst aan de linkerzijde. Pas aan de rechterzijde de gegevens aan. Om de aangepaste gegevens op te kunnen slaan klikt u op “bewerk”. De bewerking is opgeslagen.

Standaardselectie en uitsluitende selectie:
U kiest per antwoord of u wilt dat het standaard voorgeselecteerd is. Ook kunt u ervoor kiezen een antwoordoptie exclusief te maken, dit wil zeggen dat als de optie geselecteerd wordt, andere opties niet meer geselecteerd kunnen worden (als deze al geselecteerd waren, worden ze gedeselecteerd). Dit gebruikt u bijvoorbeeld bij de optie “Geen van bovenstaande”. Vervolgens kunt u ervoor kiezen om het antwoord te verbergen. Dit kan van pas komen wanneer een antwoordoptie niet meer relevant is, maar u deze ook niet meer kunt verwijderen omdat er al data ingevoerd is.

Weergave van antwoordopties:
Tenslotte kunt u aanvinken of u de antwoorden verticaal uitgelijnd weer wilt geven, in plaats van de standaard horizontale uitlijning,

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen