Tabblad 'Schema'

Navigeren naar Patiënt Self-Service instellingen

Om bij de Patiënt Self-Service te komen begint u bij de startpagina. Bovenaan in de menubalk ziet u dan de knop “Beheer”, als u hierop klikt komt u vervolgens bij alle instellingen. Hierbij moet u naar de “Studie instellingen” gaan waaronder u het kopje “Patiënt Self-Service Instellingen” kunt vinden.

Tabblad_Schema_PSS_1.png

Verzendschema Patiënt Self-Service instellen

Eenmaal bij Patient Self Service aangekomen klikt u nu op het tabblad “Schema”. Hier ziet u alle Subhoofdstukken en wederkerende subhoofdstukken van uw studiesjabloon. Wanneer u een vragenlijst wilt verzenden naar een patient, dan verzend u een (wederkerend) subhoofdstuk. Bevat uw hoofdstuk, meerdere subhoofdstukken, dan stelt u per vragenlijst, oftewel subhoofdstuk een verzendschema in.

Tabblad_Schema_PSS_2.png

Door op het potlood in de meest rechterkolom te klikken onder het kolom “Edit”, kunt u het verzendschema van een (wederkerend) subhoofdstuk instellen. Hier heeft u de keuze uit een aantal opties qua type planning:

Tabblad_Schema_PSS_3.png

 • Niet gepland: Het (wederkerende) subhoofdstuk wordt niet via de PSS naar de patiënt verzonden.

 

 • Handmatig: Het (wederkerende) subhoofdstuk wordt naar de patiënt verzonden wanneer u in het Uitnodigingen overzicht (u vindt het overzicht onder menu CRF - Self service – Uitnodigingen) voor dit subhoofdstuk de datum van verzenden handmatig instelt via dit icoon .
 • Inschrijfdatum: Het (wederkerende) subhoofdstuk wordt op de inschrijfdatum van de patiënt direct verzonden. Als u bij “Interval in dagen”een getal invoert, wordt het (wederkerende) subhoofdstuk zoveel dagen na de inschrijfdatum verzonden.

 

 • CRF: Het (wederkerende) subhoofdstuk wordt verzonden op de datum die u in het gekozen CRF datum component heeft ingevuld. U kunt hierbij alleen DatumTijd component selecteren die niet in een wederkerend subhoofdstuk staan. Als u bij “Interval in dagen” een getal invoert, wordt het (wederkerende) subhoofdstuk zoveel dagen na de CRF datum verzonden.
  Deze optie wordt onder andere veel gebruikt om bijvoorbeeld een aantal dagen na een operatie- of visitedatum een nieuwe vragenlijst te versturen.
 • Vaste datum: het wederkerend subhoofdstuk wordt aan alle patiënten verstuurd op één vooraf ingestelde datum.

Zodra u het gewenste type planning heeft geselecteerd, verschijnen de beschikbare opties.

Tabblad_Schema_PSS_4.png

 

 • E-mail: selecteer het gewenste email sjabloon. U heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van standaard sjablonen, maar u kunt zelf ook sjablonen aanmaken. U kunt hierover meer informatie vinden op de support pagina.
 • Conditie: U kunt een conditie instellen op het verzenden van dit subhoofdstuk. Zolang niet aan de conditie voldaan wordt, zal er geen uitnodigingsmail verzonden worden, ook niet als er aan de planning voldaan wordt.
 • Instellingen voor wederkerende vragenlijst: Indien u een wederkerend subhoofdstuk wilt verzenden stelt u hier de geldigheidsduur van de uitnodigingslink in. U heeft hier de mogelijkheid een aantal uren of dagen in te stellen. Wanneer dit tijdvak is verstreken kan de patiënt niet meer vanuit die link de vragenlijst invullen.
  Patiënt kan referenties toevoegen: De patiënt kan buiten de uitnodigingen op basis van het verzendschema om, nieuwe referenties (vragenlijsten) toevoegen.

Om uw instellingen op te slaan klikt u op Opslaan & Sluiten. U keert nu terug het schema.

 

Terugkeerpatroon voor Wederkerende subhoofdstukken instellen

 Tabblad_Schema_PSS_5.png

Wanneer u een wederkerend subhoofdstuk heeft gepland, dient u minimaal één terugkeerpatroon in te stellen. Klik op het groene plusje in de kolom Wederkeringen achter het betreffende wederkerende subhoofdstuk. Onderstaand scherm verschijnt:

Tabblad_Schema_PSS_6.png

U heeft op dit scherm een aantal opties die u moet instellen:

 • Tijdstip notificatie: Dit is het tijdstip waarom de uitnodigingsemail wordt verzonden.
 • Terugkeerfrequentie: U kunt hier instellen hoe vaak de uitnodigingsemail verzonden moet worden naar de patiënt. U kunt dit Uurlijks, Dagelijks, Wekelijks of Maandelijks instellen. Geeft vervolgens aan hoe vaak de uitnodgingsemail in het gekozen tijdvak verzonden moet worden.
 • Bereik van terugkeerpatroon: U kunt hier instellen op welk moment het verzenden van de uitnodigingsemail moet stoppen. U kunt hier instellen dat het verzenden op een vaste datum moet stoppen of dat het verzenden moet stoppen nadat de uitnodigingsemail een x aantal keer is verzonden. Wanneer u niet wilt dat het verzenden van uitnodigingsemail stopt, stelt u hier in Geen einddatum.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen