Release notes 5.47.0 (juli)

Beste gebruiker,

Wij hebben de research manager geüpdatet naar versie 5.47.0. Lees hieronder welke functionaliteiten er zijn toegevoegd, welke verbeteringen er zijn toegepast en welke fouten we hebben opgelost.

Algemeen

 • Het component van het type beoordelingen in METC en Study management heeft een aantal grote wijzigingen doorgaan. Met deze wijzigingen maken we het mogelijk om exacter te bepalen welke rol op welke velden recht krijgt, en is het bovendien mogelijk om exact te bepalen welke velden ingezet moeten worden.

  Voor alle klanten die op dit moment het component beoordelingen al gebruiken, geldt dat een migratie is uitgevoerd, waardoor de functionaliteit op dit moment gelijk is aan vóór de wijziging.

  Wanneer u de rechten van sommige rollen per veld wilt bewerken, kunt u contact opnemen met onze supportafdeling via de Support knop rechts onderaan deze pagina.

  Onder andere de volgende punten zijn hier opgepakt, om dit component voor nog meer situaties geschikt te maken:

  • Standaard is het bij nieuwe beoordelingscomponenten mogelijk gebruik te maken van:

   • Volgnummer,
   • 2 Tekstvelden,
   • 2 Numerieke velden,
   • 2 Enkel antwoord velden,
   • 2 Meerdere antwoorden velden,
   • Documenten,
   • Beoordeling,
   • Akkoorden (hoofdonderzoeker en afdelingshoofd) en
   • Advieslog.
  • De labels van alle bovenstaande velden kunnen ingesteld worden. Voor de enkel antwoord en meerdere antwoord opties geldt bovendien dat de opties vrij instelbaar zijn.

  • Voor alle velden kan worden ingesteld op welk tabblad deze moeten worden getoond, of ze in het grid ook moeten worden getoond, en voor welke studietypen de velden beschikbaar zijn.

 • Wanneer een studie in Data management in test staat, en gekoppeld is met een actieve studie in Study management, wordt vanaf nu een aparte patiëntennummering in Study management gehanteerd.

  Dit voorkomt de situatie dat de patiëntennummering scheef gaat lopen, wanneer de studie in Data management uit test wordt gehaald, en de daar toegevoegde patiënten worden verwijderd. De patiënten die in Study management zijn toegevoegd, blijven wél bestaan.

 • In de wordrapportages is het tegenwoordig ook mogelijk om labels te tonen. Deze houden rekening met condities, en worden dus alleen getoond als in de applicatie voor de betreffende studie aan de condities wordt voldaan.

 • Om iets meer ruimte te creëren, wordt de kolom inlogtype voortaan niet meer getoond op het scherm Gebruikers & rollen.

 • Tot nu toe werd bij alle componenten, die geen data kunnen bevatten, ook de optie verplicht getoond in de basiseigenschappen van het component. Deze optie is verwijderd. Tevens is een fout opgelost, die ervoor zorgde dat componenten zonder invoer als verplicht konden worden aangemerkt. Deze fout trad alleen op wanneer het type van een verplicht component werd gewijzigd naar bijvoorbeeld het type Dataweergave.

 • In zowel Study als METC management wordt de knoppenbalk nu bovenin het scherm vastgezet, waardoor de functies óók toegankelijk blijven, wanneer er naar beneden is gescrold.

Data management

 • In sommige gevallen werd bij het wijzigen van een conditie in het Self Service schema niet de status van alle patiënten goed geüpdatet. Deze fout is opgelost.

 • In zowel de CRF export als de wederkerende export is het nu mogelijk om een status van subhoofdstukken of referenties te selecteren die geëxporteerd moeten worden. Op deze manier is het mogelijk geworden om bijvoorbeeld alleen gegevens te exporteren, die in Research Manager als Ondertekend zijn aangemerkt. Als een subhoofdstuk niet aan het filter voldoet, maar de patiënt wel moet worden geëxporteerd, worden componenten leeg geëxporteerd.

 • De meldingen die door Research Manager op de inlogpagina getoond kunnen worden, kunnen nu optioneel ook voor Self Service ingezet worden. Op die manier kunnen we het bijvoorbeeld ook aan uw deelnemers duidelijk maken wanneer de applicatie door onderhoud niet beschikbaar is. Op verzoek van de applicatiebeheerder kunnen hier ook meldingen van het ziekenhuis getoond worden.

 • In het nieuwe overzicht van referenties, zijn een aantal wijzigingen gemaakt om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Zo tonen we nu onder andere geen patiënten meer, die geen referenties bevatten, en selecteren we automatisch het juiste subhoofdstuk, als er in slechts één subhoofdstuk referenties beschikbaar zijn.

Study management

 • De audit trail voor stamgegevens verwees tot nu toe naar het ID van de ingevoerde optie. Dit is aangepast - in de audit trail wordt voor alle typen stamgegevens voortaan de titel van de geselecteerde optie getoond.

 • Gebruikers die specifiek het recht hebben gekregen om alle studies in te mogen zien, mogen vanaf nu deze studies ook exporteren. 

METC management

 • Er is een fout opgelost die ervoor zorgde dat gebruikers met de rol METC lid een notificatie konden krijgen voor studies waar zij niet aan gekoppeld waren, wanneer zij wel via een METC vergadering aan een andere studie gekoppeld waren, die de status Geagendeerd of Antwoord op Vragen had.

 • In METC management is het nieuwe component 'stamgegevens' toegevoegd. In dit component kunnen via Beheer onderzoeksafdelingen worden ingesteld, die vervolgens in het component kunnen worden gekozen.

 • De exportfunctie bevat voortaan standaard ook de velden 'METC nummer' en 'NL nummer'.

Als u vragen heeft over de nieuwe functionaliteit of opgeloste fouten, kunt u contact opnemen met onze supportmedewerkers via de Support knop rechts onderaan uw pagina.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen