Release notes 5.34.0 (mei)

Beste gebruiker,

Wij hebben de research manager geüpdatet naar versie 5.34.0. Lees hieronder welke functionaliteiten er zijn toegevoegd, welke verbeteringen er zijn toegepast en welke fouten we hebben opgelost.

Algemeen

  • Er zijn een aantal technische wijzigingen doorgevoerd ter voorbereiding op het kunnen verzenden van data tussen Study en METC management omgevingen.

  • Op verschillende omgevingen en resoluties kwam het voor dat de knoppenbalk in Study en METC management zo lang werd dat deze niet meer op het scherm paste. Om dit op te lossen hebben we alle statuswijzigingen gecombineerd onder de nieuwe knop 'Status wijzigen'. Er wordt nog steeds voor alle statuswijzigingen individueel gecontroleerd of de gebruiker recht heeft om de actie uit te voeren.

  • Het komt vaak voor dat gebruikers een onjuiste combinatie van gebruikersnaam en e-mailadres invoeren op de pagina voor wachtwoordherstel. Dit werd in de applicatie nog niet vastgelegd. We hebben deze actie toegevoegd aan de accountactiviteit, zodat applicatiebeheerders kunnen inzien wanneer gebruikers een onjuiste combinatie invoeren.

  • In verband met het ingaan van nieuwe wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zijn we verplicht om gebruikers te laten weten welke data wij inzien en gebruiken. Wij doen dit door middel van een eenmalige melding na het inloggen. Tevens kunt u onze privacyverklaring op de supportpagina nog eens lezen. In de accountactiviteit van de gebruiker leggen wij vast wanneer de gebruiker de privacyverklaring heeft gelezen.

Data management

  • De foutmeldingen die in Patient Self Service getoond kunnen worden zijn verduidelijkt. Hierdoor wordt het voor patiënt en onderzoeker duidelijk wanneer er een echte fout optreedt en wanneer de patiënt tijdelijk niet kan inloggen omdat de studie bijvoorbeeld onder constructie staat.

METC management

  • De nieuwe rol adviescommissielid is toegevoegd aan METC management. Deze rol is qua rechten gelijk aan de rol ZAPO.

  • Gebruikers met de rol trialbureau kunnen nu aan studies in METC management worden gekoppeld door hen toe te voegen aan een component van het type Organisatie.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen