Release notes 5.37.2.0 (augustus)

Beste gebruiker,

Wij hebben de research manager geüpdatet naar versie 5.37.2. Lees hieronder welke functionaliteiten er zijn toegevoegd, welke verbeteringen er zijn toegepast en welke fouten we hebben opgelost.

Algemeen

 • In sommige gevallen ging het toekennen van de rol applicatiebeheerder niet goed. Het was in data management niet mogelijk deze rol toe te kennen als een gebruiker al een rol in een andere module had, en in andere modules was het juist wel mogelijk om een gebruiker applicatiebeheerder te maken, wanneer deze al een rol in data management had. Dit is gecorrigeerd, waardoor gebruikers om fouten te voorkomen nu alleen nog maar de rol applicatiebeheerder kunnen krijgen, als zij nog géén rol hebben in Data management.

 • In sommige gevallen kon de export HTML tags weergeven wanneer componenten van het type Tekst werden geëxporteerd. Deze worden nu correct verwijderd.

 • In Study en METC management is het nu mogelijk om per status in te stellen hoe lang een studie zich in deze status mag bevinden. Studies zullen rood gekleurd worden op de startpagina wanneer de betreffende termijn is verstreken. Beheerders van deze modules kunnen de nieuwe instelling inschakelen door in Beheer een status te bewerken.

 • Een aantal foutmeldingen in de template builder zijn gewijzigd om te verduidelijken waarom bepaalde acties niet mogelijk zijn.

 • Berekeningen konden in sommige gevallen bij het opslaan van een studie onterecht als gewijzigd worden gemarkeerd. Dit kwam voor wanneer een berekening een aantal nullen achter de komma had - in de database werd in dit geval alleen het gehele getal opgeslagen, waardoor de waarde mét nullen als wijziging werd gezien.

 • In sommige situaties kon het voorkomen dat componenten leeg werden opgeslagen, wanneer meerdere gebruikers tegelijk in dezelfde studie en op hetzelfde tabblad bezig waren met wijzigingen. Deze situatie kwam voor als een gebruiker wijzigingen doorvoerde, een andere gebruiker ondertussen de status wijzigde, en de eerste gebruiker vervolgens recht had op meer componenten. Alléén deze nieuwe componenten werden dan leeg opgeslagen - de juiste waarde werd in de audit trail wel bewaard. Deze fout is opgelost: componenten die niet bewerkbaar zijn op het moment dat een gebruiker het tabblad opent, zullen bij het opslaan genegeerd worden.

Data management

 • Voor componenten van het type Puntenschaal werd niet getoond of deze verplicht waren. We hebben dit opgelost waardoor nu zowel in het CRF als in Patient Self Service het infolabel beschikbaar is, net als bij component van een ander type.

 • Het was in sommige gevallen niet mogelijk om bestanden te uploaden in componenten van het type Bestand. Dit kwam voor wanneer er condities binnen hetzelfde subhoofdstuk waren ingesteld op het bestandscomponent of de paragraaf waarin het component zich bevond. Deze fout is gecorrigeerd. Tegelijkertijd hebben we de foutmeldingen verduidelijkt, die worden getoond wanneer een ongeldig bestand wordt geüpload.

 • In de import wordt nu standaard geen site meer geselecteerd, wanneer er meerdere sites beschikbaar zijn om naar te importeren. Deze wijziging hebben we doorgevoerd om ons ervan te verzekeren dat er bewust wordt gekozen om naar een bepaalde site te importeren.

Study management

 • Tot nu toe werd voor het beoordelingscomponent bij elke statusovergang gecontroleerd of een gebruiker in de nieuwe status mocht goedkeuren, en daardoor de ingangsdatum van de beoordeling gewijzigd. Bij sommige klanten bleek dit niet gewenst. We hebben daarom een nieuwe instelling toegevoegd, waardoor beheerders kunnen instellen of bij statuswijzigingen de ingangsdatum van de beoordeling opnieuw moet worden bepaald. Als een gebruiker nog geen ingangsdatum had, wordt deze altijd bepaald als de studie een status bereikt waarin hij mag goedkeuren.

METC management

 • De titels van de velden Wat dient u in? en Aard van het amendement kunnen nu in de specifieke eigenschappen van het beoordelingscomponent ingesteld worden. Hierdoor kunnen verschillende METC klanten deze velden nog beter op hun specifieke eigenschappen toepassen.

 • We hebben het mogelijk gemaakt om in de wordrapportages gebruik te maken van de componenten documentencontactpersonen en sites. Deze kunnen ook gebruikt worden in combinatie met andere componenten, en kunnen zowel gebruikt worden voor alle studies als alleen voor de geselecteerde studie. Wanneer u gebruik wenst te maken van de betreffende rapportage, vragen we u om contact op te nemen met onze supportafdeling via ons contactformulier.

 • In sommige gevallen konden vergaderuitnodigingen als ongewenste e-mail worden gemarkeerd. Dit gebeurde omdat we deze mails versturen uit naam van de op dat moment ingelogde gebruiker. Bij klanten die dit probleem ervaren versturen we deze e-mails nu ook vanaf ons eigen e-mailadres.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen