Release notes 5.35.0 (juni)

Beste gebruiker,

Wij hebben de research manager geüpdatet naar versie 5.35.0. Lees hieronder welke functionaliteiten er zijn toegevoegd, welke verbeteringen er zijn toegepast en welke fouten we hebben opgelost.

Algemeen

  • Op meerdere plaatsen in data management werd nog verwezen naar de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze melding is gewijzigd en verwijst vanaf nu naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We willen gebruikers er vanaf hier opnieuw op wijzen zo min mogelijk persoonsgegevens te registeren in Research Manager.

  • Het e-mailadres bij het gebruik van de wachtwoordherstel functie is kortgeleden per ongeluk hoofdlettergevoelig gemaakt. Deze fout is gecorrigeerd.

Data management

  • We hebben een verbetering doorgevoerd in de performance van het CRF. Hierdoor zal het CRF met name bij grote subhoofdstukken met veel condities sneller laden. Tevens zijn een aantal problemen opgelost die in extreme gevallen voor konden komen bij het wisselen van patiënt of subhoofdstuk.

  • Er konden fouten optreden bij het gebruik van de CRF - zoeken functie in data management. Deze fouten traden alleen op bij sommige componenten in combinatie met het conditietype is leeg of is niet leeg. Deze fout is opgelost.

  • Bij het afhandelen van de wachtrij van Patient Self Service e-mails, kon het voorkomen dat sommige e-mails meerdere keren verstuurd werden, wanneer er een groot aantal (>1000) uitnodigingen tegelijk gepland werden. We hebben hier een extra controle aan toegevoegd, die het ongewenst versturen van meerdere e-mails tegelijk voorkomt.

METC management

  • Er is een nieuw component toegevoegd: Log. In dit component kunnen gebruikers een log bijhouden van hun wijzigingen. Het is in dit component voor geen enkele rol mogelijk om tekst te wijzigen of verwijderen, als deze eenmaal is ingevoerd en opgeslagen. De waarden uit dit component kunnen ook geëxporteerd worden.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen