Release notes 5.38.0 (september)

Beste gebruiker,

Wij hebben de research manager geüpdatet naar versie 5.38.0. Lees hieronder welke functionaliteiten er zijn toegevoegd, welke verbeteringen er zijn toegepast en welke fouten we hebben opgelost.

Data management

 • Bij wederkerende subhoofdstukken is het nu mogelijk om de naam van een referentie te wijzigen. Dit mag alleen wanneer voor het betreffende subhoofdstuk niet is ingeschakeld dat de referentie automatisch gegenereerd moet worden, en de referentie nog niet de status verwijderd heeft. Hernoemen is toegestaan voor gebruikers met de rol datamanager, researchspecialist of researcher.

 • Voor elk uploadcomponent wordt nu in beheer getoond wat de maximale uploadgrootte per bestand is die in dit component mag worden geüpload. Deze maximale bestandsgrootte kan alleen per component worden aangepast in overleg met medewerkers van Research Manager.

 • De geschiedenis van patiëntgegevens op de pagina patiëntdetails (knop 'geschiedenis weergegeven') is uitgebreid. We registreren nu naast de status van de patiënt en subhoofdstukken ook de gegevens die op patiëntdetails worden ingevoerd, en het aanmaken, bewerken en verwijderen van referenties in wederkerende subhoofdstukken. 

 • Er is een audit trail toegevoegd aan de studie sjabloon. Hierin registreren wij alle wijzigingen van de volgende typen:

  • Toevoegen van nieuwe hoofdstukken, subhoofdstukken, paragrafen en componenten, ook wanneer dit op basis van een building block gebeurt;

  • Wijzigen van bestaande hoofdstukken, subhoofdstukken, paragrafen en componenten, inclusief eventueel component-specifieke eigenschappen;

  • Toevoegen, wijzigen en verwijderen van condities die aan paragrafen of componenten zijn gekoppeld,

  • Het kopiëren en verplaatsen van bestaande hoofdstukken, subhoofdstukken, paragrafen en componenten, zowel binnen als buiten de huidige locatie.

 • Het verwijderen van bestaande items, die nog geen data bevatten, wordt momenteel nog niet in de audit trail van de studiesjabloon geregistreerd. Dit wordt in één van de komende versies opgepakt.

 • Tijdens het kopiëren van een wederkerend subhoofdstuk in de studiesjabloon werd ten onrechte het ingestelde aantal maximum referenties niet gekopieerd naar het nieuwe subhoofdstuk. Deze fout is opgelost. 

METC management & Study management

 • Tot aan deze versie kon het voorkomen dat bij het goedkeuren van een accountaanvraag de onjuiste module werd getoond. In sommige gevallen was dit zelfs een module die voor de betreffende klant niet was ingeschakeld. Vanaf deze versie doen we bij het goedkeuren van een accountaanvraag de volgende controles:

  • Als een klant geen licentie op een module heeft, wordt deze niet meer getoond tijdens het goedkeuren van een accountaanvraag;

  • Als de goedkeurende gebruiker in slechts één van beide modules recht heeft om accounts goed te keuren, wordt alleen die module getoond tijdens het goedkeuren van de accountaanvraag;

  • In alle overige gevallen wordt de voorkeur van de aanvrager weergegeven tijdens het goedkeuren van de accountaanvraag.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen