‘Datum laatste login’ in gebruikersoverzicht


Stap 1

Ga naar Beheer. Klik op Gebruikers en rollen.

3.png

U komt dan in het volgende scherm:

Hier is de kolom datum laatste login toegevoegd. Deze stelt u, indien u de rol van applicatiemanager hebt, in staat te bepalen welke gebruikers lang niet hebben ingelogd in de Research Manager. Indien u dan wenst kunt u een export maken naar Excel om de gegevens te bewerken of in een geselecteerde volgorde te presenteren.

4.png

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen