Release notes 5.39.0 (oktober)

Beste gebruiker,

Wij hebben de research manager geüpdatet naar versie 5.39.0. Lees hieronder welke functionaliteiten er zijn toegevoegd, welke verbeteringen er zijn toegepast en welke fouten we hebben opgelost.

Algemeen

 • De link achter de 'Support' knop en op de foutmeldingspagina is gewijzigd naar onze nieuwe supportpagina. Er wordt nog gewerkt aan het verbeteren van de inhoud op deze pagina, met name voor Study en METC management. U kunt vanaf de nieuwe supportpagina onder andere met ons chatten en gemakkelijk supportaanvragen indienen via de 'Support' knop rechts onderaan.

 • Voor alle grids die in de pop-up voor het bewerken van een regel extra informatie bevatten, geldt vanaf deze versie dat deze pop-up ook geopend mag worden door gebruikers die alleen recht hebben op lezen of toevoegen. Deze gebruikers mogen vervolgens in de pop-up geen wijzigingen doorvoeren. Op deze manier kunnen we extra informatie, die niet altijd op de studiepagina zelf past, toch voor iedereen inzichtelijk maken.

 • De kolom correspondentie in het component 'betrokkenen' kan vanaf nu in de sjabloon in Study en METC management worden uitgeschakeld. We hebben geconstateerd dat de functionaliteit van deze kolom niet altijd overeenkomt met de verwachting van de onderzoeker, en bieden daarom het wetenschapsbureau de mogelijkheid deze uit te schakelen.

 • In alle modules is een audit trail toegevoegd op gebruikersbeheer. Hierdoor wordt het onder andere mogelijk in te zien wie de accounts van andere gebruikers heeft gewijzigd, wie er nieuwe gebruikers heeft toegevoegd en wie randomisatierechten (in data management) aan andere gebruikers heeft toegevoegd. Deze audit trail is vanuit veiligheidsoverwegingen alleen inzichtelijk voor gebruikers met de rol applicatiebeheerder.

 • Het verzenden van activatiemails voor nieuwe accounts wordt vanaf nu geregistreerd op de pagina accountactiviteit.

 • E-mailadressen van gebruikers kunnen nu meer dan 50 tekens bevatten.

Data management

 • Er kon een fout optreden bij het kopiëren van paragrafen, subhoofdstukken en hoofdstukken, of bij het gebruik van building blocks om deze aan de studie sjabloon toe te voegen. Door deze fout kon bij nieuw aangemaakte paragrafen de volgorde van componenten onjuist worden bepaald. Deze fout is opgelost. Wanneer in paragrafen de volgorde van componenten nog onjuist is, kunt u deze corrigeren door in de studiesjabloon de componenten te verplaatsen - bij het verplaatsen van een component zal de volgorde opnieuw bepaald worden.

 • In sommige gevallen werd een site bij het verwijderen in data management niet verwijderd. Dit probleem is verholpen. Tevens hebben we de meldingen die bij het verwijderen van sites in data management getoond worden verduidelijkt. 

Study management

 • Het beoordelingscomponent, zoals dat al in METC management beschikbaar was, is als nieuw component ook aan Study management toegevoegd. In dit component kunnen regels worden toegevoegd, die elk een of meerdere documenten kunnen bevatten. Zowel de hoofdregel als de onderliggende documenten kunnen apart beoordeeld worden. Het component bevat tevens aparte velden waar zowel de hoofdonderzoeker als het hoofd van de afdeling hun akkoord kunnen geven. Wilt u meer informatie over het nieuwe beoordelingscomponent? Neem dan contact met ons op via de 'Support' knop.

  • Zoals bij al onze gridcomponenten is het ook hier mogelijk om exact in te stellen welke gebruikersrol op welk moment mag goedkeuren. Gebruikers met de rol modulebeheerder of applicatiebeheerder mogen dit altijd.

 • In de database kan vanaf nu ingesteld worden welke rollen studies mogen inzien met de status geannuleerd. Deze wijziging moet doorgevoerd worden door onze systeembeheerders. Wanneer u andere rollen dan de medewerker wetenschapsbureau recht wil geven om geannuleerde studies in te zien, kunt u contact met ons opnemen.

 • Bij de export van brieven kon een fout optreden, waardoor de documentregels niet juist in het word-document getoond werden. Deze fout is opgelost.

METC management

 • In het component METC Vergadering wordt nu in de pop-up extra informatie getoond over door wie en op welke moment een vraag of antwoord is geüpdatet. Aan de indiener van de studie wordt alleen getoond wanneer de vraag en het antwoord zijn geüpdatet, maar niet door wie.

 • In het beoordelingscomponent is het nu mogelijk om gebruikers het recht te geven om een regel te wijzigen, zónder dat deze gebruiker ook direct recht krijgt op het geven van een beoordeling voor alle regels.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen