Release notes 5.42.0 (januari)

Beste gebruiker,

Wij hebben de research manager geüpdatet naar versie 5.42.0. Lees hieronder welke functionaliteiten er zijn toegevoegd, welke verbeteringen er zijn toegepast en welke fouten we hebben opgelost.

Algemeen

  • De Terug knop op het tabblad inloggen & beveiliging verwees niet in alle gevallen naar de juiste plek. Dit is opgelost.

  • De pagina component bewerken in study management en metc management werd in sommige gevallen relatief langzaam. Dit kwam vooral voor bij omgevingen die gebruik maken van een groot aantal studiestatussen of gebruikersrollen. We hebben een aantal wijzigingen doorgevoerd om de performance van deze pagina te verbeteren.

  • Er is een fout opgelost die ervoor zorgde dat er, bij klanten die van meer dan één module gebruik maken, te veel studies getoond konden worden in de rapportage 'Totale studieduur per status'.

  • Documenten uit het documenten- of beoordelingscomponent worden in rapportages vanaf nu gesorteerd op documenttype, voor klanten die deze wens bij ons aangegeven hebben. Maakt u ook gebruik van deze velden in een rapportage en ziet u de sortering ook liever op basis van componenttype? Neem dan contact op met support@deresearchmanager.nl

Data management

  • Het was via de knop 'site aan geselecteerde studie toevoegen' nog mogelijk om een inactieve site aan een studie te koppelen. Dit is opgelost - inactieve sites kunnen nu zoals gewenst via geen enkele pagina meer aan een studie gekoppeld worden. Sites binnen een studie kunnen nog wel inactief gemaakt worden.

Study management

  • Er kan in de e-mailtemplates die gebruikt worden voor statusovergangen nu ook gekozen worden om gebruik te maken van de samenvoegvelden 'hoofdonderzoeker' en 'onderzoeksafdeling'. 

METC management

  • Tijdens het indienen van een nieuwe studie is het nu voor de indiener mogelijk om te selecteren met welke rol hij aan de studie gekoppeld wil zijn. De indiener mag hier alleen kiezen uit rollen die aan zijn account gekoppeld zijn, en die recht hebben om nieuwe studies aan te maken. Deze functionaliteit is alleen beschikbaar wanneer in de module-instellingen is gekozen voor het koppelen van gebruikers mét gebruikersrollen.

  • Wanneer gebruik wordt gemaakt van de functionaliteit om gebruikers op basis van hun rol te koppelen aan een studie, blijft de rol vanaf nu bewaard in het component, ook wanneer de gebruiker zijn rol verliest. Op deze manier is het ook bij inmiddels uitgeschakelde gebruikers nog gemakkelijk te herleiden welke rol zij in een studie gehad hebben.

  • Het is nu mogelijk om de waarden van verborgen componenten ook te exporteren naar Excel. Standaard zijn deze componenten in de selectielijst uitgeschakeld, zodat het exporteren van verborgen componenten een bewuste handeling moet zijn.

  • In het component 'METC vergadering' is het nu mogelijk om de kolommen 'vraag laatst gewijzigd' en 'antwoord laatst gewijzigd' te verbergen om ruimte in het grid te besparen. Dit kan via de specifieke eigenschappen in beheer. Tevens is de breedte van kolommen gewijzigd zodat de velden 'Vraag' en 'Antwoord' nu de meeste ruimte gebruiken.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen