Release notes 5.45.0 (mei)

Beste gebruiker,

Wij hebben de research manager geüpdatet naar versie 5.45.0. Lees hieronder welke functionaliteiten er zijn toegevoegd, welke verbeteringen er zijn toegepast en welke fouten we hebben opgelost.

Algemeen

 • In data management is een scherm toegevoegd dat bij studies die gebruik maken van wederkerende subhoofdstukken een overzicht per patiënt en per subhoofdstuk kan tonen van alle aanwezige referenties en de data van componenten binnen deze referenties.

  Dit scherm maakt het gemakkelijker om binnen Research Manager data te vergelijken op basis van meerdere bezoeken van dezelfde patiënt en is via de menu-optie CRF toegankelijk voor alle gebruikers die ook data binnen het CRF in mogen zien. Hetzelfde overzicht zal ook getoond worden wanneer in het CRF op de naam van het wederkerende subhoofdstuk geklikt wordt, maar dan alléén voor de geselecteerde patiënt.

  Het overzicht zal er vervolgens bijvoorbeeld als volgt uitzien:

  mceclip1.png
 • In METC management worden nu op de vergaderpagina bij gekoppelde studies ook de categorie en het type van geselecteerde documenten getoond.

 • De standaardsortering van vergaderingen in METC management is gewijzigd. Vanaf nu wordt bovenaan de eerstkomende vergadering getoond, gevolgd door alle vergaderingen die later plaats zullen vinden. Pas daarna worden vergaderingen getoond die al in het verleden plaats hebben gevonden, wanneer de gebruiker het vinkveld ‘toon afgesloten vergaderingen’ heeft ingeschakeld.

 • Het blijft mogelijk voor iedere gebruiker om zijn eigen sortering in te stellen. Deze wijziging is enkel van toepassing op gebruikers die zelf niet gesorteerd hebben.

 • Voor het documentengrid in METC management zijn nu de extra rechten ‘lezen en beoordelen’ en ‘lezen, toevoegen, beoordelen en wijzigen’ beschikbaar. Dit maakt het voor applicatiebeheerders mogelijk om dit recht zelf in te stellen.

 • Tijdens het genereren van een word rapportage kunnen aan data uit het component ‘vragen van commissie’ nu ook regelnummers worden meegegeven.

 • Er is een fout opgelost die er in sommige specifieke gevallen voor kon zorgen dat studies in Study management niet geopend konden worden.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen