Building block categorieën

Categorieën instellen:
Building blocks worden in de research manager verdeeld in verschillende categorieën, waarvan applicatiebeheerders de namen en rechten kunnen instellen. Zij doen dit op de pagina BeheerBuilding blocks categorieën

Op deze pagina ziet de applicatiebeheerder een overzicht van alle ingestelde categorieën. Hij kan de naam van de categorie wijzigen, instellen of deze actief en dus beschikbaar voor gebruikers moet zijn, en hij kan categorieën, waar geen building blocks aan gekoppeld zijn, verwijderen. Daarnaast kan hij per categorie de rechten instellen. De volgende opties zijn beschikbaar:

  • Toegankelijk voor applicatiebeheerders: Alleen applicatiebeheerders mogen in deze categorie nieuwe building blocks plaatsen of bestaande bewerken. Iedereen mag building blocks uit deze categorie in hun studie gebruiken.

  • Toegankelijk voor applicatiebeheerders en de eigenaar van het building block: Iedereen mag in deze categorie nieuwe building blocks aanmaken. Bestaande building blocks mogen echter alleen bewerkt worden door applicatiebeheerders en de eigenaar van het betreffende building block. Iedereen mag building blocks uit deze categorie in hun studie gebruiken. Het is in deze categorie verplicht om een eigenaar aan een building block toe te voegen.

  • Toegankelijk voor iedereen: Iedereen mag in deze categorie nieuwe building blocks aanmaken. Bestaande building blocks mogen ook door iedereen bewerkt worden, en door iedereen in hun studie toegevoegd worden.

  • Privé: Iedereen mag in deze categorie een building block aanmaken, en wordt dan automatisch zelf als eigenaar gekoppeld aan het building block. Building blocks kunnen alleen maar ingezien en bewerkt worden door de gebruiker die de eigenaar van het building block is, en door applicatiebeheerders. Deze gebruikers zijn ook de enige die het building block in hun studie mogen gebruiken.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen