Condities en afhankelijkheden

Het kan regelmatig voorkomen dat u een bepaald gedeelte van het CRF alleen zichtbaar wilt maken wanneer eerst aan een andere conditie wordt voldaan. Als u bijvoorbeeld vraagt of een patiënt weleens alcohol gebruikt, wilt u dat de vraag over het aantal glazen per week alleen verschijnt als het antwoord op de voorgaande vraag 'ja' is. De research manager heeft hier een eenvoudige oplossing voor: het toevoegen van condities op gedeelten in het CRF. In deze handleiding leest u hoe dit in zijn werk gaat.

Voor informatie over het studiesjabloon en hoe dit in te richten, verwijzen wij u naar de handleiding 'Sjabloon instellen'.


Condities toevoegen
In het studiesjabloon kunt u op zowel paragrafen als componenten condities toevoegen. Als u een complete vragenlijst wel of niet getoond wil hebben, afhankelijk van het antwoord op een component buiten deze lijst, zet u al deze vragen in één paragraaf. Om de conditie toe te voegen klikt u op het potloodicoon (bewerken). Nu opent een pop-up.

Ga hierin naar het tabblad 'Condities'. Nu selecteert u een component en vervolgens het type conditie dat u eraan wilt koppelen (de beschikbare opties verschillen per component). Tenslotte kiest u de waarde om te vergelijken.

Voorbeeld:

  1. De eerste paragraaf in een subhoofdstuk vraagt patiënten of zij roken of alcohol gebruiken. De volgende paragraaf gaat specifiek over roken, de derde specifiek over alcoholgebruik.

  2. U wilt de tweede paragraaf alléén tonen wanneer op de vraag 'Rookt u?' 'Ja' is geantwoord. Bij het bewerken van de paragraaf selecteert u op het tabblad ‘Condities’ het component 'Rookt u?', vervolgens 'Gelijk aan' en tenslotte 'Ja'. 

  3. Als een patiënt nu antwoordt dat hij niet rookt, zal de paragraaf met de vragen over het onderwerp 'roken' niet getoond worden.

Als u een conditie aan een component wil toevoegen, in plaats van aan een paragraaf, klikt u op 'bewerken' bij het component in plaats van bij de paragraaf. De verdere werkwijze is hetzelfde.

Afhankelijkheden
Afhankelijkheden door condities:
Afhankelijkheden worden niet rechtstreeks toegevoegd door de gebruiker. Ze verschijnen automatisch bij componenten wanneer in een ander component of in een andere vraag een conditie aan dit component wordt gekoppeld.

In het hierboven beschreven voorbeeld is de tweede paragraaf afhankelijk van het component 'Rookt u?' en kunt u de afhankelijkheid bij laatstgenoemd component terugvinden. Als u dit component vervolgens probeert te verwijderen, wordt u aan deze afhankelijkheid, alsmede aan het feit dat deze en de bijbehorende conditie zullen ophouden te bestaan als u doorgaat, herinnerd.

Afhankelijkheden door andere oorzaken:
Er zijn andere soorten afhankelijkheden die niet met een verbinding binnen de CRF te maken hebben. Dit komt voor wanneer bijvoorbeeld een notificatie-instelling, een gedeelte van patiënt self service of een stratificatievoorwaarde aan een component gekoppeld wordt. In dat geval ziet u dit ook terug bij de afhankelijkheden van het betreffende component.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen