Sjabloon instellen

Wanneer u een studie in de research manager heeft aangemaakt, is de volgende stap vaak het aanmaken van het sjabloon. Dit sjabloon heeft een vaste structuur, waarbinnen u allerlei opties heeft om de vragenlijsten precies zo in te richten als u dit wilt. Als u binnen de module de rol van applicatiebeheerder of datamanager heeft, kunt u het sjabloon bewerken. Hier leest u hoe dit in zijn werk gaat.

Stappen: voor de eerste keer aan de slag

  1. Navigeer via het Hoofdmenu -> Beheer -> Studiesjabloon;

  2. Links ziet u het navigatieoverzicht (treeview), rechts het hoofdscherm (bewerkscherm);

  3. Voeg in het navigatieoverzicht een of meerdere hoofdstukken, subhoofdstukken en paragrafen toe;

  4. Voeg binnen een paragraaf in het hoofdscherm een of meerdere componenten toe.

Stappen: bestaand sjabloon bewerken

  1. Navigeer via het Hoofdmenu -> Beheer -> Studiesjabloon;

  2. Links ziet u het navigatieoverzicht (treeview), rechts het hoofdscherm (bewerkscherm);

  3. Navigeer naar gewenst niveau: Hoofdstuk -> Subhoofdstuk -> Paragraaf -> Component om een van de niveaus te bewerken

Stappen: Uitgebreid beschreven:

Ga naar www.onderzoekenanalyse.nl/NaamZiekenhuisStudieInitiator. Log hier in met uw Gebruikersnaam en Wachtwoord.

Let op: Maakt uw organisatie gebruik van meerdere modules binnen de research manager? Dan kan het zijn dat u eerst in het moduleportaal komt. Klik dan op 'Data management'. Afhankelijk van uw instellingen kunt u ook eerst in één van onze andere modules komen. Als u linksboven in uw scherm niet 'Data management' ziet staan, klik dan op het logo dat u wel ziet om in het moduleportaal te komen. Klik vervolgens alsnog op 'Data management'.

Stap 1: Navigeren naar het studiesjabloon
Klik in het hoofdmenu op 'Beheer' en vervolgens, onder het kopje 'Sjablooninstellingen', op 'Studiesjabloon'.Stap 2: De schermindeling leren kennen
Het scherm dat u nu ziet is in tweeën verdeeld: links ziet u het navigatieoverzicht, ook wel de treeview genoemd, terwijl u rechts de inhoud van hetgeen u links geselecteerd heeft te zien krijgt.

Het studiesjabloon heeft verschillende lagen: hoofdstukken -> subhoofdstukken -> paragrafen -> componenten. Als u links een hoofdstuk selecteert, ziet u rechts de subhoofdstukken die daaronder vallen.


Als u links een subhoofdstuk selecteert, ziet u rechts de paragrafen ervan. En als u links een paragraaf selecteert, ziet u rechts de componenten binnen die paragraaf. Het is niet mogelijk om bij het bouwen van een studiesjabloon een niveau over te slaan: componenten kunnen bijvoorbeeld alleen in paragrafen geplaatst worden, niet direct in subhoofdstukken of hoofdstukken.

Stap 3: Het inrichten van het studiesjabloon
Klik op 'Hoofdstuk toevoegen'. Vul in de pop-up die verschijnt een titel en eventueel een beschrijving en export tag toe. Klik vervolgens op 'Opslaan en sluiten'. Nu ziet u het hoofdstuk in het navigatieoverzicht. Als u erop klikt, zult u zien dat aan de rechterkant niets verschijnt, omdat u nog geen subhoofdstukken toe heeft gevoegd.

Klik daarom op het plusicoon links van de hoofdstuktitel. Zo vouwt u het hoofdstuk uit. Klik vervolgens op 'Subhoofdstuk toevoegen'. Vul ook hiervoor een titel en eventueel een beschrijving en export tag toe en klik daarna op 'Opslaan en sluiten'. Voeg tenslotte op dezelfde manier onder het subhoofdstuk een paragraaf toe.

Stap 4: Vragen (componenten) invoeren op paragraafniveau
U zult zien dat de paragraaf in het navigatieoverzicht niet uitgevouwen kan worden. Maar als u erop klikt, verschijnen in het hoofdscherm wel de componenten van de paragraaf. Deze voegt u toe door rechtsboven op 'Component toevoegen' te klikken. In de pop-up die verschijnt vult u de titel in en kiest u het type component.

Vervolgens slaat u het component op. U kunt het daarna nog bewerken en verder specificeren door op het potloodicoon onder 'Bewerken' te klikken. Dit opent een pop-up met meerdere tabbladen. 

  1. Basiseigenschappen: Ongeacht het type van het component zijn er een aantal basiseigenschappen die altijd beschikbaar zijn. Op deze pagina kunt u lezen waar deze eigenschappen voor gebruikt kunnen worden.

  2. Specifieke eigenschappen: Sommige componenten hebben naast de basiseigenschappen ook nog specifieke eigenschappen. In deze categorie kunt u per component een artikel terugvinden om het gebruik van dat type component te verduidelijken.

  3. Condities & afhankelijkheden: Ten slotte tonen we nog tabbladen om condities in te stellen, en om alle afhankelijkheden van een component te tonen. Meer over condities en afhankelijkheden kunt u hier lezen.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen