Release Notes versie 5.52.0

Beste gebruiker,

Wij hebben de research manager geüpdatet naar versie 5.52.0. Lees hieronder welke functionaliteiten er zijn toegevoegd, welke verbeteringen er zijn toegepast en welke fouten we hebben opgelost.

Algemeen

 • LET OP! Vanaf versie 5.51.0 (januari) ondersteunen wij officieel verouderde, maar in ieder geval de volgende browsers niet meer:
  Android 4.3 en lager
  Windows 7 (alleen IE 8 t/m 10)
  Windows XP en Vista in combinatie met IE.

Data Management

 • Het is vanaf nu mogelijk om gebruikers met de rol Datamanager het recht te geven om zelf studies aan te maken. Mocht u deze optie ook willen? Neem dan contact met ons op via support@myresearchmanager.com.
 • Het is vanaf nu mogelijk om gebruikers met de rol Datamanager het recht om nieuwe gebruikers aan te maken uit te schakelen. Op deze manier kunnen Datamanagers alleen bestaande gebruikers koppelen aan een studie. Mocht u deze optie ook willen? Neem dan contact met ons op via support@myresearchmanager.com.
 • Vanaf nu zal wanneer er in het filter van de audit trail een wijziging wordt gemaakt de eerste pagina worden getoond.

Study Management: wat is er nieuw, verbeterd of opgelost?

 • Correspondentie functie aangepast in de tabel Contactpersonen
  We hebben de Correspondentie functionaliteit binnen de tabel Contactpersonen aangepast. Voorheen had het vinkveld Correspondentie geen functie. Het aanvinken van Correspondentie was ter informatie, maar er hing geen functionaliteit aan.
  Wanneer nu het vinkveld Correspondentie wordt aangevinkt in een regel, is het mogelijk voor de rollen Applicatiebeheerder, Modulebeheerder en Medewerker Wetenschapsbureau om bij een statusovergang aan of uit te vinken welke gebruikers een status email mogen ontvangen. Gebruikers waarvoor via Beheer > E-mailtemplates staat ingesteld dat deze een status email moeten ontvangen staan in de pop-up standaard aangevinkt. Gebruikers waarvoor dit niet staat ingesteld via Beheer > E-mailtemplates, worden wel getoond in de pop-up, maar staan standaard uitgevinkt.
  Daarnaast is het nu ook mogelijk om personen (dus personen die geen account hebben) die geen account hebben, maar waarvan wel het email adres is vastgelegd in het component Contactpersonen, een status email te sturen. Voor deze personen moet het veld Correspondentie dan aangevinkt staan. Als het veld Correspondentie uitgevinkt staat voor deze personen, worden deze personen niet getoond in de pop-up.

  Bij het aanpassen van de status van de studie verschijnt nu een pop-up, hierin kunt u aanvinken welke gebruikers en welke personen de status email mogen ontvangen.

  Let op: er worden alleen gebruikers getoond die via Beheer > Email templates op basis van een rol de betreffende status email mogen ontvangen.
 • Bij het exporteren is de parameter Studie type toegevoegd. Op deze manier kunt u dus snel een excel export creëren op basis van een studie type.
 • In specifieke gevallen werd er een foutmelding getoond bij het maken van een Export. Dit is nu opgelost.
 • In het Documenten component is het nu mogelijk om de kolommen Versienummer, Documentnummer en Documentdatum te wijzigen in een kolomtitel naar keuze. Dit stelt u in door te navigeren naar het Documenten component in het Sjabloon via Beheer > Sjabloon. Vervolgens kunt u bij de specifieke eigenschappen deze velden een andere titel geven.
 • Het is vanaf nu mogelijk om meerdere Studie typen als conditie in te stellen op paragraaf en component niveau. Dit was al wel mogelijk op tabblad niveau.
 • Het is vanaf nu mogelijk om het component Procestransitiedatum te exporteren naar Excel.
  Denk er hierbij aan dat dit alleen geëxporteerd kan worden wanneer dit component in uw sjabloon is opgenomen. Hierdoor kunt u een overzicht creëren van hoeveel dagen een studie in een bepaalde status heeft gestaan.
 • Het is vanaf nu mogelijk om documenten die toegevoegd worden aan het Beoordelingen component automatisch te tonen in het Documenten component (tabblad Documenten). U kunt dit bijvoorbeeld instellen wanneer u het Documenten component wilt gebruiken als een totaal overzicht van alle documenten uit de studie. Wilt u hier gebruik van maken dan moet u deze optie eerst aanzetten binnen de Module Instellingen. Dit doet u door naar Beheer te gaan, te klikken op Module Instellingen en de optie Beoordelingsdocumenten automatisch toevoegen aan het tabblad documenten te selecteren. LET OP: Dit werkt niet met terugwerkende kracht, dus alleen voor de nieuwe documenten die toegevoegd worden aan het Beoordelingen component.

 

METC Management: wat is er nieuw, verbeterd of opgelost?

 • LET OP!

  We hebben de Correspondentie functionaliteit binnen het Betrokkenen component aangepast. Voorheen had het vinkveld Correspondentie geen functie. Het aanvinken van Correspondentie was ter informatie, maar er hing geen functionaliteit aan.

  Wanneer je als gebruiker met een van de rollen Applicatiebeheerder, Ambtelijk secretaris of Secretariaat de status van de studie wijzigt wordt er nu het Verzendscherm getoond.

  Op dit Verzendscherm tonen we of je de status e-mail wil verzenden, deze staat standaard aangevinkt en aan wie je de status e-mail wilt verzenden in een dropdown.

  In deze dropdown tonen we alle gebruikers die deze mail standaard* horen te ontvangen, deze staan dan ook standaard aangevinkt.
  Daarnaast tonen we gebruikers die deze mail niet standaard horen te ontvangen, maar wel zijn toegevoegd aan het component Betrokkenen.
  Ook is het nu mogelijk om personen een status e-mail te sturen die geen account hebben in METC Management. Deze personen zijn toegevoegd aan het component Betrokkenen en hebben een emailadres toegevoegd. Deze personen worden ook in de dropdown getoond, maar staan standaard uitgevinkt. Als Applicatiebeheerder, Ambtelijk secretaris of Secretariaat kun je er voor kiezen deze personen aan te vinken om ze ook een status e-mail te verzenden.

  Dus wanneer je als Applicatiebeheerder, Ambtelijk secretaris of Secretariaat, geen extra gebruikers of personen wil mailen, anders dan de standaard instellingen klik je alleen op Verder.

  *Via Beheer – E-mail templates heeft de applicatiebeheerder ingesteld welke gebruiker bij welke status overgang een status e-mail moet ontvangen. Wil je weten welke gebruikers dit zijn, neem dan contact op met de applicatiebeheerder.  Functioneel Beheer (applicatiebeheerder):

  Indien je gebruik wilt maken van bovenstaande functionaliteit, ga je als Applicatiebeheerder naar Beheer – E-mail templates.

  Selecteer de gewenste status overgang en vink onderstaand veld aan:

  mceclip0.png

  Indien je geen gebruik wilt maken van deze functionaliteit dan hoef je niks opnieuw in te stellen.

 • Bij het exporteren is de parameter Studie type toegevoegd. Op deze manier kunt u dus snel een overzicht creëren op basis van studie type.
 • In specifieke gevallen werd er een foutmelding getoond bij het maken van een Export. Dit is nu opgelost.
 • In het Documenten component is het nu mogelijk om de kolommen Versienummer, Documentnummer en Documentdatum te wijzigen in een titel naar keuze. Dit stel je door te navigeren naar je Documenten component in het Sjabloon in via Beheer > Sjabloon. Vervolgens kun je bij de specifieke eigenschappen deze velden een andere titel geven.
 • Bij het toevoegen van documenten aan een vergadering, wordt nu bij documenten uit het Beoordelingen component ook het Volgnummer getoond van de beoordelingsregel ter herkenning.
 • Het is vanaf nu mogelijk om in het component Studie Details het veld Hoofdonderzoeker toe te voegen. Op deze manier wordt de Hoofdonderzoeker gekoppeld aan de indiening, het kan namelijk zijn dat de Indiener en de Hoofdonderzoeker niet dezelfde persoon zijn. Wilt u de Hoofdonderzoeker ook vastleggen in uw studie details? Dit kan door te navigeren naar de Specifieke eigenschappen van het Studie Details component in het sjabloon.
  Beheer > Sjabloon > Tabblad waar de Studie Details worden weergegeven > klik op bewerken bij het Studie Details component > Specifieke eigenschappen. Hier kunt u aanvinken voor welk type studie het veld hoofdonderzoeker getoond moet worden.
 • Het is vanaf nu mogelijk om het component Procestransitiedatum te exporteren naar Excel.
  Denk er hierbij aan dat dit alleen geëxporteerd kan worden wanneer dit component in uw sjabloon wordt opgenomen. Hierdoor kunt u een overzicht creëren van hoeveel dagen een studie in een bepaalde status heeft gestaan.
 • Het is vanaf nu mogelijk om documenten die toegevoegd worden aan het Beoordelingen component automatisch te tonen in het Documenten component (tabblad Documenten). U kunt dit bijvoorbeeld instellen wanneer u het Documenten component wilt gebruiken als een totaal overzicht van alle documenten uit de studie. Wilt u hier gebruik van maken dan moet u deze optie eerst aanzetten binnen de Module Instellingen. Dit doet u door naar Beheer te gaan, te klikken op Module Instellingen en de optie Beoordelingsdocumenten automatisch toevoegen aan het tabblad documenten te selecteren. LET OP: Dit werkt niet met terugwerkende kracht, dus alleen voor de nieuwe documenten die toegevoegd worden aan het Beoordelingen component.

Als u vragen heeft over de nieuwe functionaliteiten of opgeloste fouten, kunt u contact opnemen met onze supportmedewerkers via support@myresearchmanager.com.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen