Release Notes versie 5.55.0

Beste gebruiker,

Wij hebben de research manager geüpdatet naar versie 5.55.0. Lees hieronder welke functionaliteiten er zijn toegevoegd, welke verbeteringen er zijn toegepast en welke fouten we hebben opgelost.

 

Algemeen (alle modules)

 • Het is vanaf nu mogelijk om de Module logo’s (logo links bovenaan de pagina) te wijzigen. Dit kunt u niet zelf vanuit de applicatie instellen, mocht u dit willen wijzigen kunt u contact met ons opnemen via support@myresearchmanager.com
 • Nieuwe rol: Gebruikersbeheerder. Deze rol heeft uitsluitend recht op gebruikers & rollen en de bijhorende audit trail in alle modulen.
 • Verbetering van de laadtijden van de audit trail.

Data Management

 • Bij de vragenlijsten uitgestuurd via Patiënt Self-Service werden numerieke velden in sommige browsers onterecht omringd met een rode rand. Dit is nu opgelost.
 • In specifieke gevallen was het mogelijk om dubbele exporttags te creëren, hierdoor mislukten exports die dubbele export tags bevatten. Dit is nu opgelost.

Study Management: wat is er nieuw, verbeterd of opgelost?

 • Vanaf nu is het voor Applicatie beheerders mogelijk om via Beheer > Applicatie instellingen in te stellen of gebruikers hun eigen profielinformatie mogen wijzigen. Indien gebruikers de profielinformatie niet mogen wijzigen, worden de velden als Alleen-Lezen velden getoond. 
 • Vanaf nu is het mogelijk om in het component Beoordelingen, de beoordeling weer leeg te maken. Dit kan zowel bij de Beoordeling van de hoofdregel, als bij de beoordeling van de gekoppelde documenten aan deze hoofdregel.
  De optie Leeg maken wordt alleen getoond voor gebruikers die het recht hebben op beoordelen.
  Bij het leegmaken worden de velden Datum beoordeling & Beoordeeld door gebruiker ook leeggemaakt.
 • In het Beoordelingen component is het nu mogelijk om versienummer en documentdatum verplicht te maken. Dit doet u door: in het Sjabloon te navigeren naar het betreffende Beoordelingen component > Bewerken > Selecteer veld: Documenten
  mceclip0.png
 • Het optionele veld bij Documenten, welke al wel in het Grid getoond werd, wordt nu ook getoond bij het uploaden van nieuwe documenten. Hierdoor kan dit veld nu direct bij het uploaden ingevuld worden.
 • Het is vanaf nu mogelijk om meerdere documenten uit het Documenten component tegelijk te downloaden.
  mceclip1.png
 • Vanaf heden kunnen ook de Module beheerder en de Applicatie beheerder patiënten toevoegen aan alle sites via het component Patiënten.
 • Het is vanaf nu mogelijk om de module Study Management in het verschillende talen weer te geven. Dit is alleen over de gehele omgeving instelbaar en dus niet per gebruiker. Houd er rekening mee dat het Sjabloon niet automatisch vertaald wordt. Dit kunt u niet zelf vanuit de applicatie instellen, mocht u dit willen wijzigen kunt u contact met ons opnemen via support@myresearchmanager.com
 • Bij het exporteren van het Vragen Commissie component werden er HTML-tags mee geëxporteerd. Dit is nu opgelost.
 • Bij het wijzigen van documentcategorie in het uploadscherm in het Documentencomponent werden velden onterecht leeggemaakt. Dit is nu opgelost.
 • In het Vragen Commissie component werden vragen die vanuit Word gekopieerd werden soms regels onterecht afgekapt in het Grid, dit is nu opgelost.
 • In sommige gevallen werd onterecht de optie Studie in de menubalk niet getoond, dit is nu opgelost.


  METC Management: wat is er nieuw, verbeterd of opgelost?
 • Vanaf nu is het voor Applicatie beheerders mogelijk om via Beheer > Applicatie instellingen in te stellen of gebruikers hun eigen profielinformatie mogen wijzigen. Indien gebruikers de profielinformatie niet mogen wijzigen, worden de velden als Alleen-Lezen velden getoond. 
 • Vanaf nu is het mogelijk om in het component Beoordelingen, de beoordeling weer leeg te maken. Dit kan zowel bij de Beoordeling van de hoofdregel, als bij de beoordeling van de gekoppelde documenten aan deze hoofdregel.
  De optie Leeg maken wordt alleen getoond voor gebruikers die het recht hebben op beoordelen.
  Bij het leegmaken worden de velden Datum beoordeling & Beoordeeld door gebruiker ook leeggemaakt.
 • In het Beoordelingen component is het nu mogelijk om versienummer en documentdatum verplicht te maken. Dit doet u door: in het Sjabloon te navigeren naar het betreffende Beoordelingen component > Bewerken > Selecteer veld: Documenten
  mceclip0.png
 • In het Vragen Commissie component werden vragen die vanuit Word gekopieerd werden soms regels onterecht afgekapt in het Grid, dit is nu opgelost.
 • Het optionele veld bij Documenten, welke al wel in het Grid getoond werd, wordt nu ook getoond bij het uploaden van nieuwe documenten. Hierdoor kan dit veld nu direct bij het uploaden ingevuld worden.
 • Het is vanaf nu mogelijk om de module METC Management in het verschillende talen weer te geven. Dit is alleen over de gehele omgeving instelbaar en dus niet per gebruiker. Houd er rekening mee dat het Sjabloon niet automatisch vertaald wordt. Dit kunt u niet zelf vanuit de applicatie instellen, mocht u dit willen wijzigen kunt u contact met ons opnemen via support@myresearchmanager.com
 • Bij het exporteren van het Vragen Commissie component werden er HTML-tags mee geëxporteerd. Dit is nu opgelost.
 • Bij het wijzigen van de document categorie in het uploadscherm in het Documenten component werden velden onterecht leeggemaakt. Dit is nu opgelost.

Als u vragen heeft over de nieuwe functionaliteiten of opgeloste fouten, kunt u contact opnemen met onze supportmedewerkers via support@myresearchmanager.com

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen