Release Notes Versie 5.56.0

Release Notes versie 5.56.0

Beste gebruiker,

Wij hebben de research manager geüpdatet naar versie 5.56.0. Lees hieronder welke functionaliteiten er zijn toegevoegd, welke verbeteringen er zijn toegepast en welke fouten we hebben opgelost.

 Data Management

 • Bij het invullen van de vragenlijsten door deelnemers via Patiënt Self-Service werd vaak de melding: “Mogelijk heeft u niet alle vragen ingevuld” te vaak getoond. We hebben de gevoeligheid hiervan aangepast.
 • De labels  van het Meerdere antwoord component kwamen niet goed mee in de SPSS export, dit is nu opgelost.
 • Het is vanaf deze versie mogelijk om de termen Patient, Patient Self Service en Studie aan te passen. U vindt deze instellingen in Beheer - Applicatie instellingen. Let op, de aanpassingen worden doorgevoerd in de hele applicatie. Dus maakt u gebruik van meerdere modules, dan zal de term in alle modules aangepast worden. Wilt u ondersteuning bij de aanpassing neem dan contact met ons op via support@myresearchmanager.com.

Study Management: wat is er nieuw, verbeterd of opgelost?

 • In het notificatie-overzicht is er vanaf deze versie in elke notificatie, een directe link naar de betreffende studie (te vinden in de kolom “Studie”). Hiermee wordt de betreffende studie geopend.
 • U kunt nu aan de status email een directe link naar de studie toevoegen. Om dit in te stellen gaat u naar Beheer - E-mail templates. U stelt dit per email template in met het samenvoegveld: Studienummer met link naar studie.
 • In sommige gevallen versprongen datum tijd velden bij handmatige invoer, dit is nu opgelost.
 • Beoordelingsveld in het Beoordelingen component (bijvoorbeeld Amendementen) werd niet uitgeschakeld wanneer was ingesteld dat de regel niet meer bewerkt mocht worden, dit is nu opgelost.
 • Het aantal instelbare kolommen op de startpagina is verhoogd van 5 naar 7. Deze kunnen toegevoegd worden via het filter rechtsboven het overzicht (zie screenshot).mceclip0.png
 • Er zijn verschillende performance verbeteringen doorgevoerd op de Startpagina, waardoor het tonen en openen van studies sneller gaat.
 • In specifieke gevallen werd er een foutmelding getoond bij de Excel export, dit is nu opgelost.
 • Er is nu de mogelijkheid om alle documenten gekoppeld aan een regel in het Beoordelingen component (bijvoorbeeld bij Amendementen) in één keer te downloaden. (zie screenshot)
  mceclip1.png
 • Onder “Toon mijn studie” op de startpagina werden de studies niet meer getoond wanneer een gebruiker via het Onderzoeksteam gekoppeld was. Dit is nu opgelost.
 • Er kan vanaf nu gesorteerd worden op de kolommen Document toegevoegd door/ Document toegevoegd op in het Beoordelingen component (bijvoorbeeld bij Amendementen).
 • Het is vanaf nu mogelijk om in te stellen welke velden beschikbaar zijn in het component Onderzoeksteam. Dit kan door te navigeren naar het component “Onderzoeksteam” via Beheer > Sjabloon > (tabblad waar Onderzoeksteam op staat) > Bewerken > Specifieke eigenschappen. Mocht u hulp nodig hebben bij het instellen hiervan kunt u contact opnemen met support@myresearchmanager.com.
  mceclip2.png
 • Het is vanaf deze versie mogelijk om de termen Patient, Patient Self Service en Studie aan te passen. U vindt deze instellingen in Beheer - Applicatie instellingen. Let op, de aanpassingen worden doorgevoerd in de hele applicatie. Dus maakt u gebruik van meerdere modules, dan zal de term in alle modules aangepast worden. Wilt u ondersteuning bij de aanpassing neem dan contact met ons op via support@myresearchmanager.com.

  METC Management: wat is er nieuw, verbeterd of opgelost?
 • In het notificatie-overzicht is er vanaf deze versie in elke notificatie, een directe link naar de betreffende studie (te vinden in de kolom “Studie”). Hiermee wordt de betreffende studie geopend.
 • U kunt nu aan de status email een directe link naar de studie toevoegen. Om dit in te stellen gaat u naar Beheer - E-mail templates. U stelt dit per email template in met het samenvoegveld: METC nummer met link naar studie.
 • Bij het component DatumTijd in het format DD-MMM-YYYY, versprong bij handmatige datum invoer de datum naar een ander jaartal. Dit is nu opgelost.
 • Beoordelingsveld in het Beoordelingen component (bijvoorbeeld Amendementen) werd niet uitgeschakeld wanneer was ingesteld dat de regel niet meer bewerkt mocht worden, dit is nu opgelost.
 • Er is nu de mogelijkheid om alle documenten gekoppeld aan een regel in het Beoordelingen component (bijvoorbeeld bij Amendementen) in één keer te downloaden. (zie screenshot)
  mceclip1.png
 • Er zijn verschillende performance verbeteringen doorgevoerd op de Startpagina, waardoor het tonen en openen van studies sneller gaat.
 • Er zijn verschillende performance verbeteringen doorgevoerd in de Zoekfunctie in de menubalk, waardoor het tonen en openen van studies sneller gaat.
 • In het Beoordelingen component is er een nu een extra instelbaar tekstveld bij de documenten. Deze bestond al in het Documenten component.
 • In specifieke gevallen werd er een foutmelding getoond bij de Excel export, dit is nu opgelost.
 • Er is nu de mogelijkheid om alle documenten gekoppeld aan een regel in het Beoordelingen component in één keer te downloaden. (zie screenshot)mceclip1.png
 • Het is vanaf nu mogelijk om Studie typen op inactief te zetten. Wanneer een type op inactief wordt gezet kan deze niet meer geselecteerd worden bij het aanmaken van een nieuwe studie, en kan deze niet meer geselecteerd worden in de Studie Details. Het studie type blijft wel te selecteren in de verschillende filters en exports. Let op! Voor deze aanpassing neemt u contact op met support@myresearchmanager.com.
 • In de vergadermodule is er een nieuwe functionaliteit toegevoegd, namelijk “Vergadergroepen”. Met de functionaliteit Vergadergroepen, is het mogelijk om een groep van meerdere gebruikers in een keer toe te voegen aan een vergadering, in plaats van per gebruiker.
  Om van deze functionaliteit gebruik te maken, gaat u eerst naar Beheer - Module instellingen. Vink hier de optie Vergadergroepen gebruiken aan.
  Wanneer deze optie ingeschakeld is, kunt u via Beheer - Vergadergroepen, een nieuwe groep aanmaken. Klik op Toevoegen, onderstaande pop-up verschijnt:
  mceclip0.png
  Geef de nieuwe groep een Omschrijving, bijvoorbeeld Commissieleden Kamer 1.
  Selecteer vervolgens welke gebruikers/ leden aan de groep toegevoegd worden.

  Wanneer u een nieuwe vergadering toevoegt, kunt u bij Vergadergroep de gewenste groep selecteren. De leden van deze groep zullen dan toegevoegd worden aan de vergadering. Het selecteren van een groep is optioneel, bij het aanmaken van een nieuwe vergadering.
  mceclip3.png
  Aan bestaande vergaderingen kunnen groepen worden toegevoegd via gebruikelijke weg, klik op de 'Leden toevoegen' knop.
 • We hebben twee nieuwe (optionele) velden toegevoegd aan het Documenten component. Datum toegevoegd en Toegevoegd door, op deze kolommen kan ook gesorteerd worden.
  Deze velden kunnen toegevoegd worden via Beheer - Sjabloon. Open het Documenten component en ga naar het tabblad Specifieke eigenschappen. De nieuwe velden zijn te vinden onder de drop down met aanpasbare velden. Het label (veld/kolom titel) van deze velden kan eventueel aangepast worden. Ook kunt u per veld aangeven of het veld alleen in de pop-up bij het toevoegen van een document getoond wordt of dat het veld ook in het overzicht wordt getoond.
 • Er kan vanaf nu gesorteerd worden op de kolommen Document toegevoegd door/ Document toegevoegd op in het Beoordelingen component (bijvoorbeeld Amendementen).
 • Het is vanaf deze versie mogelijk om de termen Patient, Patient Self Service en Studie aan te passen. U vindt deze instellingen in Beheer - Applicatie instellingen. Let op, de aanpassingen worden doorgevoerd in de hele applicatie. Dus maakt u gebruik van meerdere modules, dan zal de term in alle modules aangepast worden. Wilt u ondersteuning bij de aanpassing neem dan contact met ons op via support@myresearchmanager.com.

Als u vragen heeft over de nieuwe functionaliteiten of opgeloste fouten, kunt u contact opnemen met onze supportmedewerkers via support@myresearchmanager.com

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen