Component: Dataweergave

Met dit component kunt u data weergeven die in een ander component is ingevoerd. Dit is handig wanneer u in een later stadium bijvoorbeeld door wilt vragen aan de hand van eerder ingevoerde data – u gebruikt dit component dan om de patiënt te herinneren aan een bepaald component van de eerder ingevulde vragenlijst.In de pop-up op het tabblad “Specifieke eigenschappen” kiest u het broncomponent waarvan u wilt dat de data weergegeven wordt.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen