Basiseigenschappen van componenten

 

De vragen waaruit uw vragenlijst of CRF is opgebouwd, noemen we binnen de research manager componenten. Door gebruik te maken van deze componenten, bouwt u zelf eenvoudig uw gepersonaliseerde vragenlijst die exact voldoet aan uw wensen.

Elk component heeft een aantal basiseigenschappen die overal in data management gelijk zijn. Hieronder kunt u lezen waar deze verschillende basiseigenschappen voor dienen:

  • Componenttype: Zolang er nog geen data in uw component is ingevoerd, of componenten of andere items van afhankelijk zijn, kunt u het type van het component nog wijzigen. Zo kunt u bijvoorbeeld eenvoudig componenten wijzigen van enkel antwoord naar meerdere antwoorden met behoud van de meeste ingevoerde instellingen.

  • Titel: Elk component moet voorzien zijn van een titel. In dit veld stelt u de vraag die u aan uw patiënt wilt voorleggen, of geeft u aan welke data u in dit component van de onderzoeker verwacht.

  • Beschrijving: U kunt daarnaast voor elk component een uitgebreide beschrijving invoeren. Deze zal in het CRF getoond worden onder het informatie-icoon () dat rechts in beeld staat. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld toelichten waarom de betreffende informatie nodig is, of hoe deze gebruikt zal worden.

  • SPSS export label: Per component moet een export-tag opgegeven zijn die we gebruik voor zowel SPSS als Excel exports. Als u dit veld leeg laat zal bij het aanmaken van het component al automatisch een export tag gegenereerd worden. In het exportbestand wordt vervolgens de export tag als kolomnaam gebruikt, zodat u gemakkelijk uw geëxporteerde waarden bij het juiste component kan terugvinden.

  • Validatiebericht: Wanneer u gebruik maakt van verplichte componenten, of van componenten met bijvoorbeeld een minimum- en maximumwaarde, zal wanneer niet aan de eisen wordt voldaan, een foutmelding worden getoond bij het opslaan. U kunt hier een extra melding tonen die in dat geval naast de standaardmelding getoond moet worden.

  • Achtergrondkleur: U kunt gebruik maken van deze optie om bepaalde componenten extra op te laten vallen in uw CRF. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor belangrijke vragen, maar kan ook gebruikt worden om duidelijk te maken dat vragen bij elkaar horen, of om labels met uitleg nog duidelijker in uw CRF te tonen. Door slim gebruik te maken van achtergrondkleuren voor componenten, kan een vragenlijst aanvoelen als een aantal korte vragenlijsten, in plaats van één zeer lange lijst.

  • Verplicht: Bepaalde vragen kunnen in de research manager verplicht gemaakt worden. Op deze manier kunt u afdwingen dat patiënten en onderzoekers sommige vragen niet over kunnen slaan: vragenlijsten kunnen niet als compleet worden opgeslagen, als verplichte vragen nog niet zijn ingevuld.

  • Verborgen: U kunt vragen binnen het CRF ook verbergen. Deze functionaliteit is voornamelijk handig, wanneer u vragen die eerder zijn gebruikt niet meer wilt tonen - het is op dat moment namelijk niet meer mogelijk om de vraag te verwijderen. Door de vraag op een dergelijk moment in plaats daarvan te verbergen, zorgt u ervoor dat uw audit trail intact blijft, maar nieuwe patiënten toch de vraag niet hoeven te beantwoorden.

  • Opslaan als ontbrekend toegestaan: Door deze optie in te schakelen, geeft u uw onderzoekers de optie om een vraag aan te merken als 'ontbrekend'. Op deze manier kunnen zij de vraag leeg laten, maar is wel duidelijk dat niet is vergeten om hier data in te vullen, maar een bewuste keuze is gemaakt om aan te geven dat de data niet of nog niet beschikbaar is.

  • Exportwaarde voor ontbrekende gegevens: Vragen die als ontbrekend zijn aangemerkt, moeten ook een exportwaarde krijgen - het moet namelijk mogelijk zijn om deze vragen ook in de export te onderscheiden van vragen waar men vergeten is om antwoorden in te vullen. Wij raden aan om in dit veld waarden in te geven die voor dit component normaal gesproken niet voorkomen. Standaard gebruiken wij onder andere 99999 en MISSING.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen