Component: Enkel antwoord

Dit component wordt gebruikt wanneer er meerdere antwoordmogelijkheden zijn, maar er  één antwoord gekozen mag worden. Dit kunt u bij allerlei soorten vragen gebruiken, bijvoorbeeld als u vraagt naar het geslacht.Antwoordopties toevoegen:

In de pop-up op het tabblad “Specifieke eigenschappen” voert u de verschillende antwoordopties in. De beschrijving is het antwoord dat de patiënt te zien krijgt – doorgaand op ons eerder voorbeeld voert u hier onder andere de beschrijvingen gehuwd en alleenstaand in. De waarde die u bij het antwoord invult wordt gebruikt bij het importeren en exporteren van bestanden.

U kunt ook een score invullen. Dit is handig als u veel van dit soort vragen stelt, aan de antwoorden scores koppelt en die uiteindelijk bij elkaar op wilt tellen. Als u een enkelantwoordcomponent bij een berekeningscomponent invoert, zijn het de scores waarmee gerekend wordt.

Vervolgens kunt u kiezen of u het antwoord wilt verbergen. Dit kan van pas komen wanneer een antwoordoptie niet meer relevant is, maar u deze ook niet meer kunt verwijderen omdat er al data ingevoerd is.

Antwoordopties bewerken:
Selecteer het item dat u wilt bewerken in de lijst aan de linkerzijde. Pas aan de rechterzijde de gegevens aan. Om de aangepaste gegevens op te kunnen slaan klikt u op “bewerk”. De bewerking is opgeslagen.

Standaardselectie
Hierna kiest u of u een standaardwaarde weer wilt geven, en zo ja welke. Deze standaardwaarde is een antwoord dat al aangevinkt is. Als u geen standaardwaarde selecteert, is in eerste instantie geen enkel antwoord aangevinkt.

Weergave van antwoordopties
Tenslotte geeft u aan hoe u de antwoorden weergegeven wilt hebben. Als u op “RadioButtonList” klikt, ziet u alle antwoorden naast elkaar (of onder elkaar als u “Verticale uitlijning” aanvinkt). Als u op “DropDownList” klikt, ziet u alle antwoorden pas als u een dropdownmenu uitvouwt. Het eerste item in een dropdownmenu is altijd leeg, maar u kunt hier ook uw eigen tekst in plaatsen (bijvoorbeeld “Selecteer uw antwoord”).

Voorbeeldweergave radiobuttonlist:


Voorbeeldweergave dropdownmenu:

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen