Component: Ja/Nee

Het ja-nee-component wordt gebruikt wanneer een vraag wordt gesteld waar enkel “ja” of “nee” op geantwoord kan worden, bijvoorbeeld als u vraagt of iemand op dit moment rookt. Dit soort vragen worden vaak gebruikt om te bepalen of men geschikt is om mee te doen aan een onderzoek.In de pop-up op het tabblad “Specifieke eigenschappen” kunt u aangeven of u een normaal ja-nee-component wilt, of een component dat ervoor zorgt dat patiënten geëxcludeerd of geïncludeerd worden. Ten slotte kunt u er nog voor kiezen om een standaardwaarde aan te geven voor het component. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer u verwacht dat de overgrote meerderheid van uw patiënten of onderzoekers hetzelfde antwoord zal geven.

Item type:

  • Normaal: Dit component is een standaard ja-nee vraag die geen verdere invloed heeft op inclusie of exclusie van de patiënt in het onderzoek.

  • Inclusie: Wanneer de patiënt ja antwoord op deze vraag, voldoet hij voor deze vraag aan de inclusie voor het onderzoek. Pas als een patiënt voor álle vragen aan de inclusie-eisen voldoet, wordt hij of zij geïncludeerd in het onderzoek. Zodra de patiënt nee antwoord op deze vraag, wordt hij automatisch geëxcludeerd.

  • Exclusie: Wanneer de patiënt ja antwoord op deze vraag, wordt hij automatisch geëxcludeerd uit het onderzoek. Zodra een patiënt nee antwoord op deze vraag, voldoet hij voor deze vraag aan de inclusie voor het onderzoek. Pas als een patiënt voor álle vragen aan de inclusie-eisen voldoet, wordt hij of zij geïncludeerd in het onderzoek.

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen