Component: Numeriek

Het numerieke component komt van pas wanneer u wilt vragen naar een lengte, gewicht of getal. In dit voorbeeld gaan we ervanuit dat we de lengte van onze patiënt willen weten om te gebruiken in een BMI-berekening. Op het tabblad “Specifieke eigenschappen” vult u de eenheid in. Deze wordt in de CRF achter het invoerveld getoond. In het geval van bovenstaand voorbeeld voert u "cm" in, omdat een BMI-berekening uitgaat van een lengte in centimeters. Door hier een eenheid aan te geven, voorkomt u vergissingen bij het invoeren van de waarde.

U kunt kiezen hoeveel decimalen u toestaat en of u een minimale en een maximale waarde aan wilt houden. In het geval van ons voorbeeld kunt u bijvoorbeeld werken met een minimale waarde van 140 en een maximale waarde van 210. Op die manier helpt u controleren dat patiënten of onderzoekers inderdaad de waarde in centimeters invoeren. U kunt er om dezelfde reden ook voor kiezen om geen decimalen toe te staan.

Als u een standaardwaarde invoert, staat deze alvast ingevuld in de CRF wanneer deze geopend wordt.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen