Component: Puntenschaal

Een puntenschaal wordt gebruikt om bijvoorbeeld te vragen naar de intensiteit van bepaalde pijn die iemand ervaart. De minimale waarde is 0 en de maximale waarde is 10.Waarden instellen:
In de pop-up op het tabblad “Specifieke eigenschappen” kunt u de minimale waarde desgewenst hoger en de maximale waarde desgewenst lager zetten. De puntenschaal wordt van links naar rechts weergegeven. U kunt aan de linker- en rechterkant een label plaatsen (bijvoorbeeld “helemaal niet” en “heel erg”). Ook kunt u midden onder de puntenschaal een label plaatsen (bijvoorbeeld “neutraal”).

Emoticons als antwoordoptie (VAS-score).
Tenslotte ziet u een aantal emoticons. U kunt aan iedere emoticon een waarde uit uw puntenschaal koppelen. Als u dit doet, worden de emoticons in het CRF weergegeven. Standaard worden zowel waarden als emoticons weergegeven. U kunt er ook voor kiezen om geen waarden weer te geven, door gebruik te maken van de optie geen waarden onder emoticons weergeven. Door van deze optie gebruik te maken, én geen emoticons aan waarden te koppelen, kunt u zelfs een puntenschaal aanmaken die helemaal geen waarden toont.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen