Component: Tekst

U gebruikt het tekstcomponent wanneer u wilt dat de patiënt of onderzoeker vrije tekst kan invoeren,  bijvoorbeeld als u aan het eind van een vragenlijst vraagt of er nog extra opmerkingen zijn.Waarden instellen
Op het tabblad 'Specifieke eigenschappen' heeft u een aantal opties. Ten eerste de maximale lengte van de ingevoerde tekst, in aantal tekens (inclusief spaties). Vervolgens de reguliere expressie (ook wel regex). Dit is een reeks tekens die bepaalt wat voor tekst geplaatst moet worden, of juist wat voor tekst ongeldig is. Bijvoorbeeld geen speciale tekens of een bepaalde volgorde van tekens. Een aantal voorbeelden:

Grenzen tekstveld instelbaar middels “Reguliere expressie”
Om het veld zo in te kunnen stellen dat er alleen bijvoorbeeld letters en spaties in het veld ingevoerd mogen worden, kunt u de onderstaande code achter ‘Alleen letters en spaties:’ kopiëren en plakken. Zo kan er afgevangen worden dat er geen ongeldige tekens ingevoerd kunnen worden.

Reguliere expressiecodes:

  • Alleen letters en spaties: ^[a-zA-Z\s]+$

  • Alleen letters, nummers en spaties: ^[a-zA-Z0-9\s]+$

  • Alleen nummers, een minteken en een komma: ^-?([0-9]*\.?,?[0-9]+)$

  • Wel letters en cijfers, maar geen spaties: ^[a-zA-Z0-9]+$

  • ^((http|ftp|https):\/{2})?(([0-9a-zA-Z_-]+\.)+[a-zA-Z]+)((:[0-9]+)?)((\/([0-9a-zA-

Let op: als bij het invoerveld niet aan de regex wordt voldaan, verschijnt hier een melding over. Bijvoorbeeld 'De ingevoerde waarde is ongeldig voor dit veld. Dit veld moet voldoen aan de reguliere expressie: ^[a-zA-Z0-9]+$.' Dit kan voor de persoon die het invult verwarrend zijn. Voer, als u naast deze melding een versimpelde melding wilt tonen, uw eigen validatiebericht in op het tabblad “Basiseigenschappen”.

Wilt u een andere restrictie toevoegen door middel van een reguliere expressie, maar weet u niet goed hoe? Neem dan even contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Meerdere regels toestaan
De volgende optie op dit tabblad is een vinkveld waarmee u aan kunt geven of u meerdere regels toe wilt staan. Een tekstveld heeft standaard slechts de hoogte van één regel. Vinkt u deze optie aan, dan wordt het tekstveld hoger en kan binnen het veld op enter gedrukt worden om op een volgende regel verder te gaan. Om nog specifieker te zijn kunt u de gewenste hoogte en breedte van het tekstveld instellen.

Voorbeeldtekst invoeren (ook wel placeholders genoemd)
Tenslotte kunt u een standaardwaarde invoeren. Dit is de tekst die alvast in het veld staat. Hier typt u bijvoorbeeld zaken als “Typ hier uw tekst” of “Ik ben bang voor de tandarts, omdat…”.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen