Exporteren naar Excel

Klik in de menubalk op  Exporteren.

2

 Of ga naar Beheer (deze optie is niet voor alle rollen beschikbaar) en klik op Exporteren.

3

  U komt in het volgende scherm:

4

 Op dit scherm kunt u de export instellen.

Selecteer exportfilter          
Selecteer hier de gewenste export.
(Het volgende geldt alleen voor de rol Ambtelijk secretaris)
Indien u eerdere exports heeft opgeslagen als filter, kunt u hier een eerdere export selecteren, de opgeslagen instellingen worden dan automatisch voor u ingevuld, zodat u niet elke keer dezelfde instellingen hoeft te doen.

Titel   
Voer hier een naam of een omschrijving voor de export in.

Selecteer statussen   
Selecteer hier welke studies u wilt exporteren door een of meerdere statussen aan te vinken. Alleen studies met de geselecteerde status(sen) worden in de export getoond. Het gaat hier om de status die de studie op het moment van exporteren heeft.

Overige kolommen 
U kunt hier selecteren of u de datum dat de studie aangemaakt is en/ of door wie de studie aangemaakt is wilt exporteren.

Selecteer componenten   
Selecteer hier welke componenten u wilt exporteren. U kunt alleen componenten selecteren waar u recht op heeft.

Studies die de status hebben tussen… en …    
Hier kunt u een status selecteren die de studie op een bepaald moment heeft gehad. Geef de van en tot datum van de periode op waarin de geselecteerde status van toepassing was op de studies.

Studie statussen        
(Het volgende geldt alleen voor de rol Ambtelijk secretaris) Selecteer hier welke studies u wilt exporteren door een of meerdere statussen aan te vinken. Alleen studies met de geselecteerde status(sen) worden in de export getoond.

(Het volgende geldt alleen voor de rol Ambtelijk secretaris)
Klik op Filter toevoegen om de bovenstaande instellingen op te slaan, zodat u deze export instellingen vaker kunt gebruiken.

Klik op Exporteer data om de export te starten. De export wordt nu gegenereerd, dit kan enkele minuten duren. De export krijgt de status Wachtrij.

Zodra de export gereed is, krijgt deze de status Voltooid. Klik op het Document icoontje om de export te openen in Excel of op te slaan.

 

Stap 3        Exports aanmaken voor andere rollen of gebruikers
(dit kan alleen de rol Ambtelijk secretaris)

 

Het is ook mogelijk voor de rol Ambtelijk Secretaris om export filters aan te maken voor andere gebruikers en/ of rollen.

Ga naar Beheer en klik op Exportfilters.

 U komt in het volgende scherm:

7

U ziet hier een overzicht van de bestaande exportfilters. Klik op Bewerken (het potlood icoontje) om de exportfilter te bewerken.

U komt in het volgende scherm:

Op dit scherm kunt u instellen welke rollen en gebruikers gebruik mogen maken van de export.

Titel  
Voer hier een naam of een omschrijving voor de export in.

Rollen   
Selecteer hier welke rollen gebruik mogen maken van deze export.

Gebruikers          
Selecteer hier welke gebruikers gebruik mogen maken van deze export.
*Als de gebruiker zelf niet is geselecteerd, maar wel een rol heeft die is geselecteerd, mag de gebruiker de export selecteren. Als er geen rollen zijn geselecteerd, maar wel een gebruiker, mag die gebruiker ook de export selecteren.

Statussen waarin de aangegeven rollen mogen exporteren  
Selecteer hier de statussen waarin de gekoppelde gebruikers en rollen de export mogen selecteren.
Overige kolommen   
U kunt hier selecteren of u de datum dat de studie aangemaakt is en/ of door wie de studie aangemaakt is wilt exporteren.

Selecteer componenten    
Selecteer hier welke componenten u wilt exporteren.

Studies die de status hebben tussen… en …       
Hier kunt u een status selecteren die de studie op een bepaald moment heeft gehad. Geef de van en tot datum van de periode op waarin de geselecteerde status van toepassing was op de studies.

Exportfilter actief          
Vink dit veld uit als u niet langer de export beschikbaar wilt stellen.

Klik op Filter opslaan om de instellingen op te slaan.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen