Email templates voor Amendementen

Ga naar Beheer. Klik op E mail templates en het tabblad Amendementen:

afb3
Het volgende scherm wordt dan zichtbaar:

afb4Hier kan voor het toevoegen, wijzigen, verwijderen of het wijzigen van een amendement een verschillende e-mail worden verstuurd.
Dus voor ieder van de voornoemde situaties kan een passende standaard e-mail worden gemaakt.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen