Proces – Transities toevoegen/ Bewerken

Proces – Transities toevoegen/ Bewerken

Op de pagina ‘Proces’ kunnen statustransities ingesteld worden. Vanuit de Research Manager zijn er verschillende statussen beschikbaar. Het is mogelijk om de statusovergangen (Beheer-Statussen) een eigen titel te geven. Meer over het aanmaken van een transitie staat hieronder beschreven.

Stap 1

Navigeer in het hoofdmenu naar ‘Beheer’ en selecteer ‘Proces’. De pagina met alle transities zal geopend worden (Stap 2).

6.png

Stap 2

Klik onderaan de pagina op de knop ‘Transitie toevoegen’. Een pop-up met alle opties zal geopend worden.

6.png

Stap 3

Middels dubbel klikken op een item in de lijst wordt de volgende pop-up weergegeven.

7.png

Oude status;
Hier kan de basis-status (bijvoorbeeld status Aanmelding) ingevoerd worden.

Nieuwe status:
Hier kan iedere andere status aan gekoppeld worden. Het is mogelijk om vanaf status Aanmelding naar bijvoorbeeld Status Aanmelding ingediend, In beoordeling, Goedgekeurd of Geannuleerd te gaan. Je maakt per overgang een nieuwe Transitie aan.

Het is ook mogelijk om de nieuwe status naar een status (eerder in het proces) terug te leiden. Bijvoorbeeld status In beoordeling - status Aanmelding

Rollen:
In dit drop-down menu kunnen rollen geselecteerd worden die deze transitie mogen toepassen. Er kunnen hier meerdere rollen geselecteerd worden.

Automatisch:
Bij de selectie van deze optie zal de studie automatisch de volgende status aannemen. Dit werkt alleen wanneer er geen condities aan de transitie gebonden zijn. De server checkt hierbij automatisch om het uur of er status-overgangen hebben plaatsgevonden.

Tekst knop:
Hier kan een eigen term aan de knop van de statusovergang gehangen worden. Bijvoorbeeld  ‘ Naar beoordeling’. Deze knoppen worden op de pagina ‘Studie-overzicht’  weergegeven

Toon bevestiging
Bij de selectie van deze optie zal er een bevestigings-pop-up weergegeven worden. Dit zorgt ervoor dat een eventuele onbedoelde klik op een statusverandering nog hersteld kan worden.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen